David Torrelles és elegit president del Consell Català de la Producció Ecològica per unanimitat entre els membres de la nova Junta Rectora. La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, assisteix a la sessió de constitució i traspàs entre Juntes, en què Daniel Valls s’acomiada després de tretze anys al capdavant de l’entitat de certificació ecològica. El passat 4 de juny es van celebrar eleccions per renovar la composició de l’òrgan rector.

 David Torrelles, nou president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

El dimarts 25 de juny ha tingut lloc la constitució de la nova Junta Rectora del CCPAE, després de les eleccions del 4 de juny per escollir els nous representants del sector ecològic entre els inscrits al CCPAE.

La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha assistit a la sessió de Junta i ha expressat el seu suport als nous representants del sector ecològic català: “Voldria agrair al CCPAE les seves tasques diàries per tal d’assegurar una certificació de qualitat i encoratjar-los a continuar treballant com fins ara, seguint la mateixa línia que ha donat tan bon nom a la certificació ecològica de Catalunya”. Jordà considera que “aquests anys no només han crescut i s’han diversificat les produccions certificades de productes agroalimentaris ecològics, també s’ha produït el despertar i creixement del consum d’aliments bio al mercat interior de Catalunya”. La consellera ha finalitzat la seva intervenció de cloenda agraint la col·laboració entre Departament i CCPAE: “La feina realitzada entre tots és la que ens permet que cada any puguem estar orgullós de les dades assolides, ja que any rere any el sector ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d’innovació contínua”.

David Torrelles, d’Unió de Pagesos, i representant del subsector dels Productors, ha estat escollit com a president. En l’anterior Junta (2010-2019) va participar com a vocal, i és l’únic membre electe que repeteix mandat. Torrelles és productor inscrit al CCPAE des de l’any 2006 i és membre d’Unió de Pagesos de Catalunya.

Per la seva banda, Jaume Gramona, del subsector dels Elaboradors, Comercialitzadors i Importadors, assumeix la vicepresidència del Consell.

El president Torrelles ha expressat els objectius del seu mandat, entre els quals destaquen:

1. Fer un estudi de modificació de les quotes dels serveis als operadors.
2. Facilitar la relació amb l’inscrit i agilitzar les gestions, fent un pas decidit cap a l’administració electrònica, i la relació telemàtica amb els operadors.
3. Iniciatives per a què els aliments ecològics siguin introduïts als mercats municipals i als menjadors públics: escoles, hospitals, etc.
4. Treballar en una nova identificació catalana dels productes ecològics. Necessitem un segell clar i senzill, que ens identifiqui, i diferenciï el producte ecològic català.
5. Treballar amb les entitats aliades (INTERECO, IFOAM, EOCC) en el desplegament de la nova normativa europea de producció ecològica, que es començarà a aplicar l’1 de gener de 2021.
6. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en el desplegament del Programa de Foment de la Producció Ecològica i en tots aquells àmbits de treball pel progrés del sector bio.

La renovació de la Junta Rectora del CCPAE

El passat 4 de juny, el CCPAE va celebrar comicis per renovar la meitat dels vocals de la seva Junta Rectora, l’òrgan de govern de l’entitat de control i certificació.

La Junta Rectora del Consell s’estructura, per mantenir paritat d’interessos, de la manera següent:

a) 6 membres s’escullen entre els operadors inscrits al CCPAE, mitjançant eleccions amb llistes obertes. Els nous representants electes són:

> 3 representants del subsector de la producció:
– David Torrelles Vilella, president del CCPAE
– Ignasi Sinfreu Blasi, vocal
– Joan Pons Font, vocal

> 3 representants del subsector de l’elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització:
– Josep Oliveras Pla (Celler Cooperatiu Salelles, SCCL), vocal
– Alessandro Baldassarri Pou (Chocolates Solé, SA), vocal
– Jaume Gramona Martí (Gramona, SA), vicepresident del CCPAE

b) 6 membres són proposats i nomenats. Els representants de l’administració i dels consumidors són:

> 3 representants de l’Administració:
– Neus Ferrete Gracia (Departament d’Agricultura, DARP)
– Ma José Sàrries Galceran (Departament de Territori i Sostenibilitat, DTS)
– Marta Raurell Molera (Departament d’Empresa i Coneixement, DECO)

> 3 representants de les persones consumidores:
– Dolors Bascompte Bonvehí (Coordinador d’Usuaris de la Salut; CUS, Salut, Consum i Alimentació)
– Anna Pons Sala (Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya, UNAE)
– Helena Bech de Careda (Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC)

El CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. El CCPAE va ser creat per Llei l’any 2000 com a una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves competències.

L’entitat està tutelada administrativament per l’autoritat competent en producció agroalimentària ecològica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

25 anys de creixement constant

El CCPAE celebra enguany el seu 25è aniversari com a autoritat única de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya: sis anys com a òrgan desconcentrat del Departament d’Agricultura, i 19 anys com a corporació de dret públic creada per llei al Parlament de Catalunya.

En aquests 25 anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important a Catalunya. La superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 Ha. En aquest mateix període, el nombre d’operadors de productes ecològics ha passat de 236 a 3.859.

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2019