Hi ha productes que en la seva etiqueta, a més de la informació legalment obligatòria, porten un segell que informa al consumidor que el producte compleix alguna qualitat diferencial, afegida, en relació als productes que no el porten. Aquests segells poden ser de molts tipus i poden tenir diferents significats, que cal conèixer i comprendre, per evitar malentesos. Avui us parlem del segell ecològic.

euro hoja euro fulla

En general, aquests tipus de segells es poden classificar, en funció de qui estableix les condicions a complir, entre segells de tipus privat o públics. En el primer cas, es tracta de segells que indiquen que el producte respon a unes condicions establertes per entitats o empreses privades, mentre que els segells oficials són aquells distintius que només poden utilitzar els productes que compleixen unes normes oficials. En el cas de l’alimentació, aquestes normes solen ser aprovades per la legislació europea.

Es tracta d’un dels sistemes de garantia certificada de productes alimentaris més exigents en l’actualitat

A més del contingut de les normes i les condicions a complir, un altre aspecte important és qui garanteix aquest compliment. Hi ha segells que al darrere tenen un sistema de control i certificació molt exhaustiu, realitzat per entitats independents dels interessos econòmics dels productors i comercialitzadors del producte, mentre que d’altres ofereixen un nivell de control molt més reduït i l’atorgament del segell fins i tot el pot efectuar una part interessada.

En el cas de la producció agroalimentària ecològica, estem davant d’un sistema de producció i elaboració de productes agroalimentaris que suposa el compliment de rigoroses normes de sanitat, medi ambient i benestar animal, el que  comporta una elevada qualitat d’aquests productes. Aquestes normes són oficials, establertes per la Unió Europea, i només els productes agroalimentaris que s’han obtingut d’acord amb elles poden utilitzar les indicacions referides a la producció ecològica en el seu etiquetatge i publicitat.

L’ús de les indicacions reservades als productes agroalimentaris que compleixen aquestes normes (“ecològic”, “biològic”, “orgànic”, “eco” o “bio”, termes que són sinònims en l’àmbit d’aquesta normativa), presents en el seu etiquetatge i publicitat , va generalment acompanyat de l’ús d’un logotip específic que identifica aquests productes davant dels consumidors europeus, l’euro fulla o segell dels aliments ecològics.

Però com s’ha dit abans, a més de les condicions que han de complir les empreses de la cadena de producció i comercialització dels aliments ecològics, a les que ens referirem al final, cal tenir en compte també quin és el sistema de control que s’aplicarà a totes aquestes empreses, que mesura realment quina és la garantia que rep el consumidor que escull aquest tipus de productes. En aquest cas, la reglamentació preveu l’aplicació d’un sistema de control molt rigorós, en mans d’entitats de certificació i control, l’actuació de les quals és supervisada per les autoritats competents de tots els estats de la Unió Europea.

L’exigència d’aquest control significa que tots els productors i empreses de la cadena dels productes ecològics han de tenir un sistema de funcionament molt ben definit, incorporar registres i evidències del seu funcionament molt exhaustius i establir mesures cautelars per garantir la qualitat ecològica dels productes en tot moment. Les entitats de certificació controlen cada any a totes les empreses del sector, en alguns casos més d’una vegada, prenen mostres de productes i analitzen els registres i el flux dels productes, per garantir el compliment del sistema de producció i la qualitat dels productes que arriben al consumidor. Sense por a equivocar-nos, podem dir que es tracta d’un dels sistemes de garantia certificada de productes alimentaris més exigents en l’actualitat, tot i que sempre està en procés de millora. Properament entrarà en vigor una nova normativa europea que busca reforçar encara més la integritat dels aliments ecològics.

Les contribucions dels aliments ecològics a l’estat de salut de les persones es posicionen com a un dels arguments més evidents

Segons estableix la Unió Europea, la producció ecològica és un sistema de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, comporta l’establiment d’entorns productius amb un elevat nivell de biodiversitat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i sobre producció alimentària, proporcionant al consumidor productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i al desenvolupament rural.

A més de tots els avantatges de tipus ambiental d’aquest sistema de producció, les contribucions dels aliments ecològics a l’estat de salut de les persones es posicionen com a un dels arguments més evidents, especialment pel fet d’estar lliures de substàncies químiques de síntesi; és a dir, són aliments nets que no aporten residus de fitosanitaris a l’organisme, o en concentracions molt petites, derivades de la contaminació ambiental. També es prohibeix l’ús d’herbicides, es restringeix molt l’ús de medicaments utilitzats habitualment en la producció ramadera i de molts additius utilitzats habitualment en l’elaboració dels aliments.

A més, dels resultats de la recerca també es pot afirmar que els aliments ecològics responen a una composició nutricional equilibrada, amb major concentració de certs compostos que proporcionen beneficis per a la salut humana, incloent la prevenció i el tractament de malalties.

Per últim, cal saber que els productes que resulten més sostenibles són aquells que, a més de portar el segell de garantia de la producció ecològica, són productes de proximitat i es consumeixen en temporada, el que ajuda a millorar la sobirania alimentària i la justícia social.

Per saber-ne més, consulta:

Autor: Isidre Martínez, Enginyer Agrònom.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Gener 2021

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here