Entrevistem a Marike De Peña, la fundadora d’una Cooperativa de Banana a República Dominicana, a més d’haver ocupat un destacat càrrec com a Presidenta de la Junta Directiva de Fairtrade Internacional, sent la primera productora que accedeix a aquest càrrec.

Entrevista Marike de Peña

Compartim un breu extracte de la seva biografia per poder conèixer millor la seva filosofia i manera de vida. “Apassionada i incansable defensora del Comerç Just, ha estat nomenada entre les deu dones que governen en el sector de l’Alimentació. Compromesa en donar suport als petits productors, treballa per defensar els interès dels productors de Banana de la República Dominica en el mercat, promovent fortes aliances de productors i desenvolupament sostenible a través del comerç”. És una dona que no cessa en aconseguir el desenvolupament i vetllar per les comunitats productores i el seu empoderament.

Comerç Just és una cadena de valor que engloba tota la cadena de producció en què el consum responsable és clau per contribuir a un món millor. Com es pot donar més visibilitat i difusió a aquesta important tasca?

Demostrant l’impacte econòmic, social i ambiental que genera un consum responsable versus un consum basat en preus que afecten la sostenibilitat. El comerç just treballa amb petits productors, que per mitjà del seu treball mobilitzen l’economia rural en la generació d’ocupació i consum de productes i serveis. Sense el Comerç Just i la garantia d’un preu que cobreix els costos de producció, el petit productor desapareix. L’actual crisi en el cafè, la banana i el cacau mostra les conseqüències d’un comerç que paga fins només un 50% del que costa produir un producte i condemna el productor a viure en extrema pobresa fins a perdre el seu mitjà de subsistència.

Les conseqüències d’un consum irresponsable afecten a milions de famílies i zones rurals al sud

Quina és la tasca d’una Cooperativa i el seu valor afegit per a la societat?

Valor per als membres; comercialització a millors preus i amb més garantia, assistència tècnica, formació agrícola en temes vinculats a la producció, sistemes de gestió i control intern pel compliment de normes, representació col·lectiva amb governs, autoritats locals, i compradors, gestió de projectes i programes a benefici dels productors, treballadors, les seves famílies i comunitats. Valor per a la família; projectes, programes que promouen la inclusió de joves i la participació de la dona, projectes i programes que promouen la diversificació i la seguretat alimentaria.

Valor per a la comunitat; la cooperativa manté als seus socis actius i els mateixos  consumeixen productes i serveis locals, mobilitzant l’economia rural, a més de gestionar i invertir en serveis bàsics d’educació, salut, i esbarjo. Valor per a la societat; la cooperativa promou valors com la solidaritat, l’equitat, la dignitat, la transparència, la democràcia, l’autogestió i responsabilitat humana, creant els líders del futur.

El consumidor aporta mitjançant el seu consum a la realització dels ODS

Des del teu punt de vista què aporta Fairtrade a la societat i per què és necessari.

Fairtrade ofereix a la societat un model simple i just, que quan sigui adoptat pel comerç a escala, garanteix dignitat als productos, seguretat alimentària als que necessiten els aliments i un bon maneig dels recursos naturals per a futures generacions. Fairtrade ha demostrat ser un model efectiu, només amb el pagament d’un preu just i un premi per a les inversions econòmiques, socials i ambientals que aporten a la sostenibilitat.

Què significa Fairtrade per a tu.

L’únic model que realment assegura un desenvolupament que respon a les prioritats i necessitats de la població més necessitada, sense dependre de caritat o ser imposat per altres. Igual Fairtrade no dóna l’esquena als mil i més reptes vinculats a la pobresa, però es compromet amb la recerca de solucions. Fairtrade dóna poder a la persona i l’organització, per liderar el desenvolupament, com a actors de canvi a la recerca d’una major justícia.

És essencial l’obstinació en donar visibilitat a l’apoderament i el desenvolupament de les comunitats productores

Autora: Paula Mª Pérez Blanco / Responsable Comunicació Fairtrade Ibérica. Periodista Especialitzada en Periodisme Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Octubre 2019