El creixement de la producció i el consum ecològic continua imparable a Catalunya. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), l’autoritat de control i certificació dels productes agroalimentaris ecològics de Catalunya, ha publicat l’informe anual 2019 de la producció i el consum ecològic del país, que enguany, per l’estat d’alarma, substitueix a la roda de premsa tradicional.

La producció i el consum ecològic creixen a Catalunya durant 2019

Es confirma el creixement de la Catalunya ecològica: augmenten els operadors (+7,49%), l’agricultura (+8,91%), la ramaderia (+4,75%) i les activitats agroalimentàries (+12,47%), així com les facturacions (+19,28%). En temps del confinament, a causa de la Covid-19, la població catalana s’ha refugiat en la compra de productes ecològics i de proximitat.

El president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, destaca que cada any Catalunya esdevé més ecològica: “El creixement de les produccions i del consum continuen a l’alça. En els darrers deu anys s’han triplicat els operadors i superfície inscrita, doblat les explotacions ramaderes o quadruplicat les activitats agroalimentàries”. Torrelles considera que “l’augment continuarà sostingut en el temps, doncs els productors troben en la producció ecològica una oportunitat de canvi i millora, i la població, en temps de la Covid-19, ha incrementat encara més la confiança i el consum de productes ecològics i de proximitat.

Informe de la producció agrària ecològica de Catalunya 2019

Operadors

 • El registre d’operadors ecològics va tancar l’any 2019 amb 4.148 operadors ecològics (+7,49%). Destaca l’augment de comercialitzadors, que han augmentat un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors han pujat un 9,41% i els importadors, un 10,91%.
 • Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488.

Agricultura

 • Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l’any 2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%.
 • Lleida és la que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, arribant a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, creixent un 8,68%. Observant només els cultius -sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos-, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, per les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.
 • Cal destacar els creixements de cultius com els fruiters (1.503 ha,+12,80%), la vinya (18.632 ha, +11,70%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del mediterrani com ara la vinya, les oliveres i els cereals.
 • Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, augmentant un 9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a les 24.801 ha amb un 4,11% d’increment.

En els darrers deu anys s’han triplicat els operadors i la superfície inscrita

Ramaderia

 • La ramaderia ecològica, ha tancat l’any 2019 amb 971 explotacions (+4,75%). El vaquí de carn continua com l’orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).
 • Per províncies, Lleida encapçala la taula amb 437 explotacions (+4,30%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%), i Tarragona amb 33 (+22,22%), que és la que més ha crescut en percentatge.

Agroindústria

 • L’any 2019, Catalunya ha arribat a les 2.264 a les activitats agroalimentàries, que continuen creixent de forma important (+12,47%), en la línia sostinguda dels darrers anys.
 • Destaquen la comercialització i/o distribució, amb 475 activitats (20,98% del total, +16,71%); l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos, amb 273 activitats (12,06% del total, +13,28%); l’emmagatzematge (240 activitats, 10,60% del total, +23,71% d’augment); la importació (122 activitats, 5,39% del total, +11,93% d’augment); i la fabricació i/o envasament d’olis i greixos (115 activitats, 5,08% del total, +6,48%).
 • Encara que més minoritaris, cal esmentar els creixements importants d’altres activitats com ara la transformació de la producció hortofructícola (114 activitats, +11,76%), la manipulació, envasament i transformació de grans (74 activitats, +17,46%),  la manipulació i/o envasament de la producció hortofructícola (71 activitats, +16,39%) i la fabricació i/o comerç. de productes per alimentació animal (45 activitats, +15,38%).
 • Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 1.248 activitats agroindustrials (+13,97% respecte 2018), i concentra més del 55,12% de les activitats transformadores, de comercialització i d’importació. Va seguida de Tarragona, que, amb 426 activitats (+9,79%), és l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida, acaba l’any amb 352 empreses agroalimentàries (+15,03%) i sent la que més ha crescut; mentrestant Girona tanca amb 238 (+6,25%).

Volum de facturacions

 • El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, arribant als 697,52 milions d’euros de volum facturat.
 • Els subsectors més importants en volum de negoci són, en primer lloc, la comercialització i distribució, amb 163,27 milions d’euros; en segon lloc, el vitivinícola (134,66 milions d’euros); i en tercer lloc, el sector de la producció i transformació hortofructícola (111,10 milions d’euros).
 • El 87,28% del volum de facturació correspon als operadors elaboradors, comercialitzadors i importadors. Mentrestant, el 12,72% restant correspon a la producció vegetal i ramadera.
En Xifres: La Producció BIO a Catalunya, Dades 2019
En Xifres: La Producció BIO a Catalunya, Dades 2019

Destí de les vendes

 • El destí majoritari dels productes ecològics obtinguts a Catalunya és continua sent el consum intern amb 253,34 milions d’euros (41,61% del total). Mentrestant, a la resta de l’Estat s’hi van destinar 132,48 milions d’euros (21,76%). Les vendes a d’altres països de la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%).
 • Pel que fa a la comercialització a altres països de la Unió Europea o a l’exportació, són importants els subsectors següents: en el cas del subsector de fruita, hortalisses i productes transformats hortofructícoles un 66,73% té com a destí altres països de la Unió Europea.
 • En el subsector del cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, un 58,8% es destinat a la UE o a països tercers.
 • En el cas del sector de l’oli d’oliva encara és més clar el pes de l’exportació. Un 69,16% de les vendes van tenir com a destí la Unió Europea o països tercers.

Activitat de control i certificació

 • Pel que fa a l’activitat d’inspecció, l’any 2019 es van generar 637 expedients d’inscripció (dels quals 477 van acabar amb visita d’inscripció), 920 expedients d’ampliació de dades del Registre -comptant controls físics i documentals-, i un total de 3.755 visites de seguiment de la certificació.
 • La suma total va suposar un increment anual de del 11,95% en volum d’auditories. Els expedients d’inscripció van créixer un 21,33%, els d’ampliació un 20,89% i els de seguiment un 8,56%.
 • L’any 2019 es van prendre un total de 499 mostres a 386 operadors, que va suposar presa de mostra al 9,28% del total d’operadors (la norma estableix que s’ha de s’han de prendre i analitzar mostra de producte certificat a un mínim del 5% dels operadors subjectes a control).
 • El resultat de les analítiques va donar 52 positius, un 10,42% del total de 499 mostres.
 • La previsió d’inspeccions per aquest 2020 és de 4.153 inspeccions de seguiment de la certificació, un 6,03% més que la previsió de l’any anterior.
 • Pel que fa a l’activitat de certificació, durant l’any 2019, el Comitè de Certificació ha valorat 6.239 expedients i ha tramitat 16.621 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 4,25% més que l’any anterior. S’han emès 6.359 certificats de conformitat, un 8% d’augment.
 • Durant el 2019, el Comitè de Certificació ha proposat dues suspensions cautelars, 61 retirades de les indicacions protegides i 55 propostes d’obertura d’expedient sancionador.

Adaptació dels serveis del CCPAE durant l’estat d’alarma

 • L’entitat de control i certificació ha adaptat els seus serveis a causa de l’estat d’alarma decretat, posant en marxa l’administració telemàtica, en col·laboració amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, AOC.
 • El CCPAE ha estrenat seu electrònica perquè els operadors o sol·licitants puguin presentar sol·licituds o altres tràmits, a través de la plataforma e-TRAM, i també ja pot notificar telemàticament amb l’e-NOTUM.
 • El Consell va posar en marxar un pla de contingència des del 16 de març, seguint les instruccions i recomanacions de les autoritats competents. Aquest pla ha permès implementar el teletreball a tota la plantilla i ha substituït l’atenció presencial o telefònica a la ciutadania -l’oficina roman tancada- per l’atenció telemàtica per correu electrònic o a través del web ccpae.cat.
 • Des del principi de l’estat d’alarma, es van suspendre les inspeccions in situ a les instal·lacions dels operadors i s’han dut a terme algunes auditories telemàtiques, en funció dels criteris establerts per la Unió Europea i les autoritats competents. Aquesta setmana s’han reactivat les auditories presencials amb totes les mesures de prevenció acordades en el pla de contingència.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Maig 2020