Els disruptors endocrins són extremadament perillosos. Un grup de tòxics letals que posen en perill la salut de manera molt greu. Entren al nostre organisme a través dels aliments que consumim. L’ús de plaguicides és el responsable d’aquesta contaminació. De naturalesa persistent, els residus de pesticides es difonen a través de la cadena alimentària. Ho contaminen tot. Les fruites i verdures, els cereals, els productes vegetals, els productes processats, els aliments infantils… No es pot escapar a aquests assassins silenciosos.

disruptores endocrinos
123rf Limited©olivier26

Efectes dels plaguicides

Milers de tones de plaguicides es fan servir cada any a l’agricultura. Es fumiga profusament amb ells els camps de cultiu, els hivernacles, els espais públics, els jardins i les arbredes. Allà on es pot desenvolupar una plaga s’utilitzen els pesticides. Un cop alliberats, es difonen per l’aigua i l’aire, contaminen el terra, enverinen la flora i la fauna, i posen en perill la població, en exposar-la a aquestes substàncies tòxiques.

Aquests plaguicides, i els seus residus i metabòlits, tenen capacitat per alterar el sistema endocrí. Són coneguts com a disruptors endocrins. La funció endocrina és molt sensible, de manera que petites alteracions durant certes etapes del cicle de vida poden conduir a efectes perdurables. Se sospita que els disruptors endocrins causen disminució del nombre d’espermatozoides, provoquen infertilitat, retard en el desenvolupament sexual, obesitat, diabetis i càncer. S’associen al càncer de mama i al càncer de pròstata.

La funció endocrina és molt sensible, de manera que petites alteracions durant certes etapes del cicle de vida poden conduir a efectes perdurables

Análisi i regulació

A causa de la seva gran toxicitat, els seus efectes sobre la salut humana i el medi ambient, la seva producció i ús estan estrictament regulades, i es vigila permanentment la seva presència als aliments mitjançant analítiques sobre grups de risc. L’encarregada de fer-ho és l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN). El Programa de Control de Residus de Plaguicides en Aliments a Espanya, corresponent a l’any 2019, ha publicat les darreres dades. El percentatge de mostres amb residus en concentració superior als límits legals va ser de l’1,17%.

Les fruites i altres vegetals són els que presenten una contaminació més gran, un 44,4%, mostrant un percentatge d’incompliment de l’1,58%.

Incompliment dels límits

Els resultats obtinguts de l’anàlisi posen en manifest que l’1,17% de les mostres analitzades, 27 mostres, incompleixen la legislació vigent en matèria de límits màxims de residus (LMR). L’informe destaca que, encara que s’ha detectat la presència de plaguicides en mostres d’aliments per a nadons i en cereals, totes estaven per sota del límit de LMR i que totes compleixen els límits legals establerts.

Els disruptors endocrins s’associen al càncer de mama i al càncer de pròstata

A les mostres de productes d’origen animal, el pesticida detectat és el DDT i els seus derivats. Estan prohibits a la Unió Europea des de fa anys per ser tòxics persistents, i la seva presència es deu a la seva permanència al medi ambient.

Els aliments vegetals estan contaminats fonamentalment per pesticides disruptors endocrins, així com per DDT i derivats. Les fruites i verdures són el grup amb presència de plaguicides EDC major, sent les maduixes i les pomes les que concentren un nombre més gran d’aquests plaguicides.

L’ús de pesticides està tan estès que no s’aconsegueix evitar-ne la presència als aliments. Però és possible minimitzar la nostra exposició si consumim aliments ecològics certificats.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg

ESPAI PATROCINAT PER
Cofenat
La evidencia científica demuestra que las terapias naturales también curan

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Juny 2022