ASOBIO agrupa les principals empreses elaboradores i comercialitzadores ecològiques estatals i és el punt de trobada professional per a representar al sector i fomentar l’alimentació ecològica en el mercat espanyol. En un context actual difícil pels efectes de la situació geopolítica, energètica i econòmica que vivim, ASOBIO ha prioritzat una sèrie d’assumptes en funció de la seva importància, urgència de tractament i repercussió. Entrevistem a José Navarro, Cristina Fernández Armesto i Daniel Amella, membres de la Junta Directiva d’ASOBIO i responsables, respectivament, de les Àrees de Retail, Normativa Sectorial i Comunicació Externa de l’Associació.

Entrevista ASOBIO

En quins aspectes està treballant actualment ASOBIO? Quines són les vostres prioritats principals?

Daniel Amella (Casa Amella): El 2022 hem aprofundit en la identificació i consens de necessitats i posicions comunes, per a la seva defensa després en els fòrums més adequats: Administracions Públiques, organitzacions o mitjans de comunicació. Hem demanat a l’Administració que es potenciï la compra pública d’aliments ecològics, amb un objectiu del 20% l’any 2030; hem sol·licitat la reducció del seu IVA al tipus super reduït; i hem demandat la posada en marxa urgent del Full de ruta del Pla d’Acció Espanya de Producció Ecològica horitzó 2030.

Aquest 2023, l’objectiu és augmentar la pressió perquè aquestes accions s’abordin realment, amb un esperit constructiu com el demostra la bateria de propostes de mesures que hem aportat i en la implementació de les quals volem col·laborar.

Quina és la vostra visió de la situació del sector a nivell de producció?

Cristina Fernández Armesto (Casa Grande de Xanceda): Com per a tot productor, l’augment de preus d’inputs, de transports, d’energia… la situació no és fàcil. Però en el cas de la producció i comercialització d’aliments en el sector ecològics la situació és més complexa encara. Hem d’afrontar un altre desafiament addicional: el greenwashing.

«ASOBIO volem ser la plataforma que genera aquest pont de comunicació entre les institucions públiques, el sector acadèmic i el sector privat ecològic»

En l’actualitat, i davant la greu crisi climàtica que vivim, hi ha un canvi d’actitud del consumidor. Ara la demanda exigeix productes els orígens dels quals siguin més respectuosos amb el medi ambient. Això ha portat a una proliferació sense precedents de segells privats indicatius d’alguna pràctica o política de sostenibilitat. Per exemple, hi ha segells el criteri de sostenibilitat dels quals és “utilitzar menys pesticides” o “evitar els pesticides si possible”. Però això no és sostenible mediambientalment parlant, perquè continuen usant pesticides i damunt no indiquen quan ni en quines quantitats. Existeix un greu risc de confusió entre segells i -cal dir-ho ben clar- també un risc d’engany i d’abús per part d’alguns productors. La fulla verda de la UE és l’únic segell que garanteix les pràctiques sostenibles més fiables i millor verificades a nivell europeu. La fulla verda és el veritable segell de sostenibilitat d’un producte d’alimentació. I cal que el consumidor sigui conscient d’això.

I a nivell de comercialització?

José Navarro (Herbolario Navarro): L’any 2022, la dificultat d’accés a determinades matèries primeres, el context inflacionari en el qual vivim, i l’augment dels costos energètics són factors que posen més difícil la gestió dels reptes associats a la producció i comercialització ecològica. A més, des de fa uns anys, el canal especialista pateix un procés de contracció en benefici de la distribució moderna a conseqüència de la seva aposta decidida pel producte bio. Avui dia, el canal especialista ja és minoritari i ASOBIO creu que és necessari frenar aquesta tendència mitjançant una tornada als valors del canal especialista que de sempre han marcat la diferència amb el convencional: qualitat, varietat, informació i experiència de compra del client de producte bio. Aquesta serà una altra de les prioritats d’ASOBIO per a 2023.

I quant a consum?

José Navarro: La situació actual marca un canvi en l’elecció de compra del consumidor. El preu ha tornat a ser decisiu per al client a l’hora de triar entre convencional i bio. Hem de treballar perquè la qualitat, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat de la cistella de la compra siguin de nou elements principals de decisió per a la majoria dels consumidors.

«És necessària una tornada als valors del canal especialista que de sempre han marcat la diferència: qualitat, varietat, informació i experiència de compra del client de producte bio»

Què ofereix ASOBIO al sector ecològic?

Cristina Fernández Armesto: El sector ecològic a Espanya ha anat agafant grandària i força en els últims anys. Així i tot, cal que hi hagi més conversa, més discussió i major difusió del nostre sector en tots els nivells. ASOBIO volem ser la plataforma que genera aquest pont de comunicació entre les institucions públiques, el sector acadèmic i el sector privat ecològic. Volem ser la institució principal de lobby en el sector eco a Espanya. I per a això, com bé se sol dir: la unió fa la força. Quants més productors, elaboradors i comercialitzadors del sector eco s’uneixin a la nostra causa, major serà l’experiència i els coneixements de ASOBIO i més respectada serà la nostra opinió.

Què demana ASOBIO al sector ecològic?

Daniel Amella: Participació en la tasca comuna i prioritària de donar al sector ecològic força i representativitat perquè la seva veu, necessitats i propostes per a avançar cap a un sistema alimentari sostenible s’escoltin i siguin tingudes en compte. En el sector ecològic, tradicionalment poc vertebrat i organitzat, els operadors han tirat endavant la producció i el mercat a base d’esforç individual. És hora de canviar abans que sigui més tard.

I al Govern?

Daniel Amella: Escolta, consideració i suport a les mesures i propostes que ASOBIO desenvolupa i que comparteix amb les Administracions per a facilitar entre tots la seva implementació.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg.

Publicat en l’Anuari Professional Bio Eco Actual 2022 – Tendències 2023.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Anuari Professional Bio Eco Actual 2022 – Tendències 2023