José Costoya (1967, A Coruña) és Enginyer Agrònom de formació i porta 30 anys col·laborant amb diferents empreses dins del sector agroalimentari. Actualment és el Coordinador Institucional d’Intereco.

José Costoya Intereco

Què és Intereco i quina és la seva funció principal?

Intereco és l’Associació que agrupa les Entitats Públiques de Control i Certificació de producció ecològica a Espanya. En l’actualitat som catorze entitats amb catorze realitats, que tenen com a missió comuna, la certificació de la producció ecològica. La funció principal de Intereco és coordinar la gestió dels nostres socis per a fer una certificació pública millor, mantenint els seus principals atributs com són la rigorositat, la independència i la transparència.

Quins són els vostres objectius?

Els nostres socis són, generalment, les autoritats de control de les seves Comunitats Autònomes. Això implica que tenen atribuïdes a més de les competències en inspecció, control i certificació, el registre dels operadors, la promoció, la divulgació i la comunicació en relació amb la producció ecològica, en el seu àmbit territorial. Tots tenen una missió comuna que és assegurar i fomentar el correcte ús de la Euro ucom a element diferenciador.

Dins d’Intereco contribuïm a aquests objectius i desenvolupem eines comunes que facin que les accions i la gestió dels nostres socis siguin més homogènies i eficients. Realitzem activitats de promoció i divulgació conjunta i compartim coneixements i maneres de fer les coses. Cada entitat adapta pràctiques comunes en funció de la seva realitat i de les seves possibilitats.

Així mateix, realitzem formació i la certificació d’activitats l’abast de les quals no està inclòs dins del Reglament de producció ecològica, com va ser en el seu moment la sal, i són els inputs i la restauració, en l’actualitat.

«Sembla raonable que la millor protecció i defensa d’un bé públic es faci des d’un òrgan de gestió i control també de naturalesa pública»

Quins són els avantatges i els inconvenients d’un sistema de certificació pública diferent en cada Comunitat Autònoma?

La producció ecològica té una doble labor, d’una banda, proporciona aliments saludables, nutritius i lliures de substàncies alienes a la seva naturalesa, i d’altra banda es desenvolupa mitjançant unes pràctiques agrícoles que contribueixen a la protecció del medi ambient, la biodiversitat, el benestar animal i el desenvolupament rural. Amb aquesta doble vessant, des d’Intereco, creiem que és sens dubte la millor opció per a contribuir amb els objectius de desenvolupament sostenible de la FAO i pot considerar-se com un bé públic, és a dir, patrimoni de tots els ciutadans. Sembla raonable que la millor protecció i defensa d’un bé públic es faci des d’un òrgan de gestió i control també de naturalesa pública.

Des de la publicació del primer Reglament Europeu, les competències per a la inspecció, control i certificació de la producció ecològica està en mans de les Comunitats Autònomes, així com altres funcions relacionades amb la promoció, la divulgació, la implementació i el manteniment d’un registre d’operadors.

La majoria de les Comunitats Autònomes han optat per transferir totes aquestes competències a una única Autoritat de Control amb forma jurídica de Corporació de dret públic. Això facilita a l’Autoritat Competent la seva gestió al no haver d’assumir, en la seva estructura, els recursos necessaris per al desenvolupament d’aquestes competències. Així mateix, aquesta situació facilita la gestió de les inspeccions relacionades amb els fraus i les ajudes per a a la producció ecològica. D’altra banda, el seguiment de la capacitat del personal i la supervisió d’una única Autoritat de Control és, òbviament, més senzilla.

En les Autoritats de Control, amb forma jurídica de Corporació de dret públic, estan representats, en els seus òrgans de gestió, tots els agents implicats en la producció ecològica: agricultors, ramaders, elaboradors, comercialitzadors, importadors, exportadors, així com l’administració, a través d’un representant de l’autoritat competent i altres actors com a organitzacions de consumidors. Aquesta situació genera un element vertebrador de tots els agents implicats en la producció ecològica i fa que es desenvolupin valors de pertinença, solidaritat i ecologia per l’ús de recursos locals i públics, dins de cada Comunitat. Aquesta situació assegura, a més, que les petites explotacions agrícoles i ramaderes no quedin fora del sistema.

«L’èxit de la certificació ecològica a Espanya ha fet que els Comitès/Consells hagin crescut i que s’enfrontin a nous reptes per a poder donar un servei públic de qualitat, eficient i transparent»

La participació dels propis operadors i de l’administració pública en els òrgans de gestió de les autoritats fa que la transparència i la independència siguin característiques claus en la gestió dels Comitès o Consells i proporcionen al conjunt del sistema major credibilitat i seguretat jurídica.

D’altra banda, encara que sigui necessari establir quotes pels serveis de control i certificació prestats, es fa exclusivament amb la finalitat de cobrir costos, la qual cosa ofereix majors garanties quant a la qualitat d’aquestes activitats, ja que no s’orienten a obtenir majors rendiments econòmics.

D’altra banda, l’existència d’una única Autoritat de Control, dins d’un àmbit territorial, contribueix a l’harmonització de l’aplicació de la normativa i el control de la producció ecològica, dins d’aquest territori, i és un model que necessita menys intensitat de supervisió, per part de l’autoritat competent.

L’existència de diverses entitats amb naturalesa jurídica i competències diferents en diferents Comunitats Autònomes pot suposar complex, per a alguns operadors, així com consumidors i altres parts interessades i generar una certa desinformació. No obstant això, cal reconèixer que, la producció agrícola, és similar a altres serveis públics com l’educació o la sanitat, que estan transferits, pràcticament íntegrament, a les Comunitats Autònomes i que donen solucions a realitats diferents entre diferents territoris.

Un altre element que pot resultar desconcertant per als diferents agents implicats en la certificació de productes ecològics, és la diferència entra la gestió i l’import de les quotes entre diferents Comunitats Autònomes. Aquesta situació és similar a la que es pot trobar un operador que sol·liciti la certificació en una Comunitat, la certificació de la qual és 100% privada i que, és similar a altres serveis públics proporcionats per diferents administracions autonòmiques i locals dins del territori espanyol.

«INTERECO som catorze entitats i una missió comuna: augmentar la presència i visibilitat de la Eurohoja, com a identificador de la producció ecològica»

Com ajuda Intereco a millorar la gestió de les entitats de control de cada CCAA?

Des de 1999, s’ha treballat molt en la coordinació, establint criteris comuns i assegurant una intensitat satisfactòria i equiparable en l’aplicació del sistema de control en les diferents Comunitats Autònomes. S’han establert grups de treball en els quals es revisen i identifiquen els requisits d’aplicació dels Reglament de referència a fi d’establir procediment i criteris d’actuació comunes.

L’èxit de la certificació ecològica a Espanya ha fet que els Comitès/Consells hagin crescut i que s’enfrontin a nous reptes per a poder donar un servei públic de qualitat, eficient i transparent. A més, és necessari potenciar el consum intern del producte ecològic, sobretot en algunes comunitats autònomes, ja que suposarà l’estimulo definitiu per a fer que aquesta manera de produir aliments sigui la majoritària.

D’altra banda, tota aquesta activitat requereix d’ajudes i estímuls per part de l’administració pública que fa més necessària que mai una presència i postura comuna en els fòrums de debat i presa de decisions.

Tots aquests reptes requereixen que INTERECO actuï més que mai com l’entitat que coordini i ajudi a desenvolupar eines i coneixements que s’adapti a la les diferents situacions i necessitats dels seus socis i millorin la seva gestió, així com presentar davant administracions públiques, operadors i consumidors en general una imatge comuna en la promoció i la defesa de la certificació pública.

Intereco participa amb una zona agrupada en la fira professional Organic Food & Eco Living Iberia aquest juny. Què trobarà allí el visitant?

Des del principi hem apostat per Organic Food & Eco living Iberia, amb la nostra presència, formant part del Comitè Assessor i realitzant la supervisió de la certificació dels productes que es presenten en la Fira. La nostra intenció és agrupar a totes les comunitats autònomes amb gestió pública per a visualitzar la realitat de la certificació ecològica al nostre país, ja que, de les disset, catorze han apostat per una autoritat de control pública, dos per un model privat i una per un model mixt. En Intereco agrupem catorze d’aquestes entitats públiques, la qual cosa suposa al voltant del 43% dels operadors, amb percentatges molt alts en elaboradors, comercialitzadors, importadors i exportadors, que són les empreses que majoritàriament participaran en la Fira. En el nostre estand volem generar un lloc de trobada entre autoritats competents, agents implicats en la producció ecològica i associacions i generadors d’opinió per a promoure la comercialització dels productes ecològics i aconseguir que sigui aquesta sigui l’oferta majoritàriament preferida pel consumidor. Al final és fer visible que INTERECO som catorze entitats, amb catorze realitats i una missió comuna: augmentar la presència i visibilitat de la Eurohoja, com a identificador de la producció ecològica.

Autor: Oriol Urrutia, Co-Editor i Politòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Juny 2023