Yo Reciclo: Madera y papel responsables

ESPAI PATROCINAT PER:
Humana Fundación Pueblo para Pueblo

El ritme de consum de productes forestals com el paper i la fusta, actualment és insostenible. Si som consumidors preocupats i informats i optem per reduir el consum, reciclar i escollir la fusta o el suro en lloc d’altres productes menys ecològics, donarem suport a models de vida sostenibles en el medi rural i la possibilitat que els boscos ens continuïn donant bens materials i serveis ambientals.

El paper: el paper i el cartró encara representen entre el 30 i el 40% de la bossa de les escombraries dels europeus; llencen una matèria primera valuosíssima. Reciclar paper ajuda a conservar els boscos i estalvia, segons estudis de Greenpeace, un 74% dels gasos que contaminen l’atmosfera, i a més, redueixen el 35% de contaminació de l’aigua. Hem de tenir en compte que la indústria paperera es troba entre les principals consumidores d’energia del món, les principals generadores de contaminació de l’aire i de l’aigua i dels gasos que provoquen el canvi climàtic.

Prop del 40% de tota la fusta tallada del món per a usos industrials es destina a la producció de paper: el 17% prové de boscos verges o primaris, el 54% de boscos secundaris i el 29% de plantacions forestals.

Com a millor opció per al nostre ús, hem de buscar el paper 100% reciclat postconsum, que té en compte l’origen de la fibra que no provingui de la destrucció de boscos primaris, i el procés de fabricació, amb un procés de blanqueig garantit sense clor.

yoreciclo bosques

La fusta: ens hem d’assegurar que els productes que comprem han estat produïts en boscos ben gestionats en els que els productors assegurin l’adopció de pràctiques sostenibles de gestió forestal. A través de l’etiquetatge amb certificació forestal, ens assegurem que tots els productes són sostenibles des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

El sistema de certificació forestal del Consell d’Administració Forestal és el sistema amb més credibilitat i el que ha aconseguit un grau més gran de consens entre els diferents agents implicats. A l’Estat espanyol té el suport dels grups ecologistes, de les organitzacions de comerç just i de cooperació al desenvolupament dels sindicats.

Els boscos espanyols caldria que es gestionessin de manera sostenible per produir fusta, suro, resina i altres materials, i la societat hauria d’invertir en el seu manteniment a causa de l’abandonament i la manca de gestió. El deu per cent dels boscos ibèrics per contra, seria interessant que romanguessin intactes per a finalitats relacionades amb el manteniment exclusiu de la biodiversitat, la recerca o la reserva genètica. Els nostres boscos haurien de ser objecte d’interès polític durant tot l’any, no només a l’època d’incendis i s’haurien d’articular eines de finançament i incentius econòmics per als propietaris forestals que es dediquin a la gestió i millora dels boscos.

Autora: Maria Cacheda, divulgadora científica – Bio Eco Actual Octubre 2015

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here