Yo Reciclo: Madera y papel responsables

El ritme de consum de productes forestals com el paper i la fusta, actualment és insostenible. Si som consumidors preocupats i informats i optem per reduir el consum, reciclar i escollir la fusta o el suro en lloc d’altres productes menys ecològics, donarem suport a models de vida sostenibles en el medi rural i la possibilitat que els boscos ens continuïn donant bens materials i serveis ambientals. La fusta i el paper responsables són imprescindibles.

yoreciclo bosques

El paper

El paper i el cartró encara representen entre el 30 i el 40% de la bossa de les escombraries dels europeus; llencen una matèria primera valuosíssima. Reciclar paper ajuda a conservar els boscos i estalvia, segons estudis de Greenpeace, un 74% dels gasos que contaminen l’atmosfera, i a més, redueixen el 35% de contaminació de l’aigua. Hem de tenir en compte que la indústria paperera es troba entre les principals consumidores d’energia del món, les principals generadores de contaminació de l’aire i de l’aigua i dels gasos que provoquen el canvi climàtic.

 

Prop del 40% de tota la fusta tallada del món per a usos industrials es destina a la producció de paper: el 17% prové de boscos verges o primaris, el 54% de boscos secundaris i el 29% de plantacions forestals.

Com a millor opció pe

 

r al nostre ús, hem de buscar el paper 100% reciclat postconsum, que té en compte l’origen de la fibra que no provingui de la destrucció de boscos primaris, i el procés de fabricació, amb un procés de blanqueig garantit sense clor.

La fusta

Ens hem d’assegurar que els productes que comprem han estat produïts en boscos ben gestionats en els que els productors assegurin l’adopció de pràctiques sostenibles de gestió forestal. A través de l’etiquetatge amb certificació forestal, ens assegurem que tots els productes són sostenibles des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

El sistema de certificació forestal del Consell d’Administració Forestal és el sistema amb més credibilitat i el que ha aconseguit un grau més gran de consens entre els diferents agents implicats. A l’Estat espanyol té el suport dels grups ecologistes, de les organitzacions de comerç just i de cooperació al desenvolupament dels sindicats.

Els boscos espanyols caldria que es gestionessin de manera sostenible per produir fusta, suro, resina i altres materials, i la societat hauria d’invertir en el seu manteniment a causa de l’abandonament i la manca de gestió. El deu per cent dels boscos ibèrics per contra, seria interessant que romanguessin intactes per a finalitats relacionades amb el manteniment exclusiu de la biodiversitat, la recerca o la reserva genètica. Els nostres boscos haurien de ser objecte d’interès polític durant tot l’any, no només a l’època d’incendis i s’haurien d’articular eines de finançament i incentius econòmics per als propietaris forestals que es dediquin a la gestió i millora dels boscos.

Autora: Maria Cacheda, divulgadora científica – Bio Eco Actual Octubre 2015

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2020