Eco Portal 19/04/2016
La superfície global de transgènics cultivats disminueix per primera vegada des que va començar la seva comercialització.

Des que van començar a comercialitzar el 1996, la superfície conreada amb transgènics havia crescut de forma constant a tot el món. Ja no. El ISAAA, una organització finançada, entre d’altres, per les grans empreses biotecnològiques, publica cada any un informe en el qual reflecteix les superfícies conreades amb OGM a nivell global.

Normalment aquest informe es publica al gener, així que aquest any resultava estrany haver arribat a abril sense que aparegués. Finalment, ha estat publicat amb sorprenents notícies: encara que des de la seva comercialització l’adopció d’aquests cultius havia augmentat tots els anys, en 2015 per primera vegada ha baixat. Encara que aquesta baixada no ha estat molt fort (un 1%), representa un fre a la tendència històrica que hi havia hagut en aquest mercat.

Un any més, a més, aquest informe reflecteix com és la situació dels cultius transgènics al món: grans superfícies de monocultiu destinades al mercat de l’exportació (fonamentalment per a alimentació animal i producció de biocombustibles), i centrades en dos trets: producció d’insecticides (el que en l’informe anomenen “resistència a insectes”) i tolerància als herbicides, fonamentalment glifosat.

D’altra banda, el ISAAA aprofita per culpar les regulacions sobre OGM (que estan molt lluny de ser perfectes) de la manca d’expansió d’aquests cultius. Fins i tot en els casos més estrictes, és la pròpia empresa (i no un laboratori governamental ni un laboratori independent) qui realitza els propis assajos per comparar la varietat transgènica amb el seu equivalent no transgènic; ja que el procés necessari per obtenir un transgénicopuede donar lloc a canvis impredictibles (alguns dels quals poden detectar-se durant el procés d’avaluació, i altres que no), advocar per l’eliminació d’aquests controls per afavorir l’expansió d’un sector suposa, literalment , posar els interessos econòmics de les empreses per davant de la salut pública i el medi ambient.

L’informe