Eco Portal 05/07/2016
Filadèlfia es converteix en la primera gran ciutat en aprovar l’impost als refrescos i begudes ensucrades.

Filadèlfia ha aprovat l’impost dels refrescos i begudes ensucrades, convertint-se en la primera ciutat important dels Estats Units a aplicar-lo. La primera a aprovar un impost dels refrescs va ser Berkeley, una petita ciutat amb 112.000 habitants.

Que una gran ciutat hagi introduït el gravamen, senti precedent perquè altres ciutats importants del país prenguin la mateixa mesura, alguna cosa que tem el sector de la indústria dels refrescos i begudes endolcides.

Per a l’Alcalde de la ciutat, Jim Kenney, es tracta d’una inversió històrica per al sistema educatiu i els seus barris, però aquest gravamen no tindrà l’efecte desitjat, ja que no és un augment significatiu i no va a desanimar els consumidors en la compra d’aquest tipus de begudes, una altra cosa hagués estat si s’hagués aprovat la mesura inicial, amb la qual pretenia establir un impost del doble de l’actual, però es va plantejar reduir-lo per poder abastar més tipus de begudes. Com a exemple de fracàs es pot citar la poca efectivitat que ha tingut l’impost a Berkeley, l’import és el mateix que ara s’aplica a Filadèlfia, i els objectius no ha aconseguit complir.

Es tracta d’un impost que té un clar objectiu recaptatori per ajudar a engrossir els diners de les arques públiques. Es estudia una recaptació que rondarà els 91 milions de dòlars l’any que ve, i es parla que gràcies a aquests diners es finançaran programes d’educació pre-K (pre-llars d’infants), es milloraran les instal·lacions de parcs i centres d’esbarjo , i amb el que sobre, s’augmentaran els fons generals de la ciutat. En cap moment s’ha parlat de programes per millorar l’alimentació i l’estil de vida, com ara la subvenció d’aliments saludables, plans d’atenció als que pateixen sobrepès i obesitat, etc.

Amb un gravamen relativament petit no descoratjarà el consum, i això interessa a l’Ajuntament, ja que amb això assegura una bona recaptació. Són molts els estudis que demostren que aquest tipus d’impostos han de ser elevats perquè siguin efectius, un mínim del 20% del valor dels productes si provocaria la reducció del consum i la millora de la salut de la ciutat, però sembla evident que aquest no és realment l’objectiu.

L’impost entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2017 i s’aplicarà als distribuïdors, però tal com va passar a Berkeley, possiblement les empreses han d’assumir part del gravamen, de manera que la pujada de preu per al consumidor serà tan petita que no provocarà una reducció del consum. Segons llegim aquí, des de l’ajuntament es declara que és responsabilitat del consistori fer tot el possible per informar a la comunitat sobre els veritables riscos per a la salut de les begudes endolcides amb sucre, assegurant que només el temps dirà si el gravamen té un efecte positiu en la població. Possiblement ja coneixen la resposta, només cal veure els resultats obtinguts a Berkeley, però com hem comentat, la finalitat sembla ser una altra.

Amb l’excusa de millorar l’alimentació i reduir el sobrepès i l’obesitat, aquesta és una nova fórmula per augmentar els ingressos en les arques públiques, model que segurament intentaran secundar altres grans ciutats.

Si realment es volguessin assolir aquests objectius, s’aplicaria un gravamen elevat a tots aquells productes que pel seu alt contingut en sucre fossin perjudicials per a la salut, es legislaria per obligar la reformulació de productes, s’invertiria en programes per millorar l’alimentació reduint el cost dels aliments saludables perquè fossin més accessibles, i així un llarg etcétera.La indústria de les begudes comenta que és un impost regressiu que demonitza de manera injusta a les begudes i refrescos, ja que hi ha molts altres productes responsables del sobrepès i la obesitat. D’altra banda, manifesta que no té sentit gravar sobre les begudes sense sucre i sense calories, el que demostra el caràcter discriminatori del gravamen. La indústria considera que es tracta d’un impost il·legal que viola la constitució de l’Estat de Pennsylvania. Donada la base legal exposada, es van a emprendre accions legals contra l’Ajuntament.

Font: Ecoportal.net