Veo Verde 18/10/2016
Nou estudi apunta que el 100% dels cereals per esmorzar tenen pesticides.

Els cereals són l’aliment matinal indispensable per a milions de persones a tot el món i durant generacions s’ha parlat dels seus beneficis energètics i nutricionals.

No obstant això, els qüestionaments respecte dels nivells de sucre addicionada els ha sotmès a fortes crítiques, el problema és que ningú es va imaginar que el sucre era un detall al costat de les noves informacions que han sortit a la llum en les últimes hores gràcies a una investigació de l’ONG francesa Générations Futures qui mitjançant un estudi va descobrir que el 100% dels cereals -no ecològics- contenen residus de pesticides.

La mostra correspon a 15 marques de cereals -no ecològics- com Kellogg ‘s, Nestlé, Jordans, Auchan, Leclerc i Carrefour i cinc ecològics.

Després de l’estudi van descobrir que els cereals (no ecològics) contenien 141 residus dels quals 81 (gairebé el 60%) “són sospitosos de ser disruptors endocrins“.

El Dr. Nicolas Olea (Universitat de Granada) comenta sobre aquests residus i els perills per a la salut:

“Es tracta de substàncies químiques, de contaminants ambientals, generalment fetes per l’home i la indústria de l’home i que un cop dins de l’organisme modifiquen l’equilibri de les hormones. Les hormones, com se sap bé són mediadores químics que connecten un òrgan amb un altre i manen o són senyals químics. Aquests senyals químics poden ser interferides, augmentades, disminuïdes per un altre compost químic que utilitza o que es planta al seu lloc. El fenomen és que hi ha algunes conseqüències biològiques d’aquesta interferència. O que algun sistema hormonal es veu accentuat amb major funció o que algun sistema hormonal és deficitari perquè les substàncies químiques, els disruptors endocrins en aquest cas, bloquegen a l’activitat de l’hormona”.

Una dada que impacta és que es van trobar 0,177 mg / kg de mitjana i això correspon a 354 vegades la la concentració màxima permesa tolerada en l’aigua potable per a tots els plaguicides.

Clarament, algú haurà de donar explicacions d’aquest fet a la societat. Per ara més val anar amb compte amb aquests aliments.

Font: Veo Verde – www.veoverde.com