L’interès dels ciutadans pels aliments de producció ecològica i la dedicació de desenes de milers d’agricultors segueix facilitant el creixement de la superfície que es dedica a aquesta forma de cultius lliures de productes químics.

El balanç global més recent, publicat en l’informe The World of Organic Agriculture (El Mundo de la Agricultura Ecológica), elaborat per el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) i la IFOAM-Organics Internacional, mostra que el 2016 la superfície agrícola dedicada a producció ecològica va ser de 57,8 milions d’hectàrees, amb la participació de 2,7 milions de productors. Per tenir una idea del notable avanç del sector s’ha de recordar que l’any 2015 a tot el món hi havia inscrites en producció ecològica un total de 50,9 milions d’hectàrees, i que el 1999, quan es va publicar el primer d’aquests informes de FiBL i IFOAM, en tot el món només es dedicaven a l’agricultura ecològica 11 milions d’hectàrees i el sector tenia poc més de 200.000 productors.

En xifres econòmiques, el nou balanç mundial del sector indica que els productes ecològics van generar el 2016 un comerç per valor de 89.700 milions de dòlars (és a dir, més de 80.000 milions d’euros), davant els 17.900 milions de dòlars comptabilitzats en el sector en l’any 2000.

La zona geogràfica amb més superfície agrícola amb producció ecològica reconeguda és Oceania, amb 27,3 milions hectàrees, seguida d’Europa amb 13,5 milions d’hectàrees, Amèrica Llatina (7,1 milions d’hectàrees), Àsia (gairebé 4,9 milions d’hectàrees), Amèrica del Nord (3,1 milions d’hectàrees) i Àfrica (1,8 milions d’hectàrees).

Austràlia segueix sent el país amb la major extensió de terres amb cultius ecològics del món (majoritàriament, terres dedicades a pasturatge), seguida de lluny per Argentina, Xina, Estats Units i, en cinquena posició, Espanya.

Espanya va superar el 2016 -per primera vegada en la història- la xifra de dos milions d’hectàrees dedicades a l’agricultura ecològica; en concret, 2.018.802 hectàrees, un 8,5% més que el 2015. Amb aquesta xifra, Espanya es manté un any més com el país europeu amb més superfície dedicada a cultius ecològics, segons les dades publicades per Eurostat (Oficina Europea de Estadística) recollits també en l’informe The World of Organic Agriculture.

El liderat que ara ocupa Espanya, però, podria passar a mans d’Itàlia en els propers anys si es manté la tendència observada des de 2012. En l’últim lustre, la superfície dedicada a l’agricultura ecològica va créixer a Espanya un 14,9% mentre que a Itàlia el creixement va ser del 53,9%.

agricultura ecológica

En xifres relatives, Àustria es manté com el país de la Unió Europea amb una major proporció de terres agrícoles dedicades a la producció ecològica. A Àustria, aproximadament el 21% de les terres agrícoles té cultius ecològics, mentre que a Espanya aquesta proporció no arriba al 10%.

S’ha de recordar que les dades publicades ara per Eurostat es refereixen a la superfície agrícola total que disposa de certificats de producció ecològica, però no mostra el consum d’aliments de producció ecològics per països. En aquest sentit s’ha de recordar que una part important de la producció ecològica espanyola es dedica a l’exportació.

Els països europeus on es consumeixen més productes ecològics són Alemanya, França i Regne Unit

Els països europeus on es consumeixen més productes ecològics són Alemanya, França i Regne Unit (amb Espanya en la posició número 8). En xifres relatives, els països de la Unió Europea amb major consum per càpita de productes ecològics són Luxemburg i Dinamarca.

Seguint amb les dades presentades ara per Eurostat, la superfície total dedicada a l’agricultura ecològica el 2016 als països UE-28 va ser de 11,9 milions d’hectàrees. Entre 2012 i 2016 l’agricultura ecològica ha crescut un 18,7% i les expectatives per als propers anys indiquen que aquesta evolució continuarà sent positiva, destaca Eurostat.

Els quatre països amb més superfície total dedicada a agricultura ecològica són Espanya (16,9% del total de la UE-28), Itàlia (15,1%) França (12,9%) i Alemanya (9,5%). De forma global, aquests quatre països sumen 54,4% del total de la superfície ecològica europea.

A Àustria, Suècia i Estònia, la proporció d’àrea orgànica va ser superior al 18%, mentre que a Itàlia, la República Txeca, Letònia i Finlàndia es supera el 10% i Malta se situa a la cua de la llista, amb només el 0,2% de la seva superfície agrícola amb producció ecològica, segons Eurostat.

L’informe del FiBL indica que en el conjunt d’Europa (i a tot el món), Liechtenstein té la major proporció orgànica de totes les terres de cultiu (37,7 per cent). A Europa hi ha més de 370.000 productors ecològics (gairebé 300.000 a la Unió Europea), 66.000 processadors (gairebé 63.000 a la UE) i prop de 4.700 importadors (4.000 a la UE). Les vendes al detall de productes ecològics van aconseguir en 2016 la xifra de 33.500 milions d’euros en el conjunt d’Europa (30.700 milions a la UE). La Unió Europea és el segon mercat individual més gran del món per a productes ecològics només superat per Estats Units.

Les dades del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) indiquen que el 2017 la superfície inscrita en agricultura ecològica sumava 200.749 hectàrees, un increment del 16,8% de la superfície respecte 2016 i més del doble de les que hi havia fa cinc anys. La producció ecològica a Catalunya ja compta amb més de 3.500 operadors ecològics, un 9,4% més que l’any anterior. La facturació creix un 20,6%, amb un volum de mercat total de 483 M€.

Autor: Joaquim Elcacho, Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Juny 2018