No fa masses anys parlàvem d’un possible canvi climàtic si no actuàvem essent més respectuosos amb el nostre medi, però molts no s’ho van creure i d’altres pensaven que era l’expressió alarmista d’uns quants antisistema que pretenien amb aquesta argúcia poder canviar el sistema econòmic mundial. I per descomptat, la majoria dels dirigents mundials (teòrics estadistes), ho negaven radicalment. I resultà que sí, aquells avisos de persones respectuoses que sabien el que deien, ha estat un fet i avui és una evidència científica, tot i que encara alguns dirigents polítics continuen negant-ho per interessos particulars.

Canvi climàtic i producció agrària en tercers països

Aquest és el fet, una tossuda realitat que ens afecta a tots, si a tots, encara que a alguns més, com els més vulnerables precisament per la seva situació. Avui tot i que encara hi ha qui ho nega, l’aigua dels mars i oceans eleva els seus nivells, la meteorologia és més severa arreu i es va extremant, és a dir, fa més calor, amb algunes puntes de fred malgrat la temperatura global ha pujat. Anem en línea accelerada cap un augment immediat de 2 graus en la temperatura global, hi ha més sequeres i més pluges torrencials, més huracans… i aquests fets impliquen unes conseqüències importantíssimes en l’economia i en les capacitats productives de l’agricultura a nivell global.

Els perills ens amenacen cada dia més, les pluges torrencials, la manca d’aigua al llarg de molts mesos, amb les conseqüències que implica en relació a la habitabilitat en aquestes zones, la desertització creixent, l’augment del nivell de l’aigua dels mars que implica la inundació d’aigua salada en zones que fins fa poc eren conreables, així com la inundació de zones habitades, els incendis forestals a tota l’extensió de la terra, fins hi tot en zones humides com són les selves amazòniques, o també a les zones altes i fredes de Sibéria…

Estem davant d’un desplaçament forçat de les zones de cultiu i agrícoles a nivell mundial, aquest fet implica canvis en els tipus de cultius així com la transformació de zones forestals en agrícoles a latituds més elevades . Amb la  pèrdua de biodiversitat i d’integritat biològica que això implica així com l’aparició de noves malalties i/o el ressorgiment d’altres que ja estaven eradicades.

Per posar un exemple concret: a les gèlides estepes de Mongòlia s’està iniciant el conreu de cereals a causa d’aquest increment de la temperatura global, a zones humides del riu Gàmbia no es poden ni tant sols preparar les terres per al cultiu de l’arròs per manca de pluges (l’arròs és la base de l’alimentació a bona part d’Àfrica), o bé, els productors vitivinícoles que cada cop cerquen terres més elevades per plantar les seves vinyes…

El canvi climàtic és una evidència científica, tot i que encara alguns dirigents polítics continuen negant-ho per interessos particulars

Així  doncs les societats han de fer front a una alerta climàtica d’abast global, però que en països amb cultures més tradicionals, es fa molt més difícil aquesta necessària adaptació, per exemple en una població on tota la vida s’ha conreat l’arròs i aquest ha estat la base de la seva precària alimentació, els serà més difícil pensar i buscar alternatives, perquè no només són alternatives al conreu, sinó a la seva pròpia cultura alimentaria ancestral. Tot i que l’únic recurs és tant per a elles, com per a totes les societats, les més modernes també, la capacitat d’adaptació, que és el recurs fonamental. Com diu Greenpeace: “El canvi climàtic constitueix l’amenaça mediambiental més gran a què s’enfronta la humanitat”.

Així dons podem constatar que la variabilitat climàtica està augmentant en les darreres dècades, incrementant  la vulnerabilitat econòmica i social de petits i mitjans.

En l’àmbit agrari, algunes de les mesures recollides pels programes d’adaptació de l’agricultura familiar al canvi climàtic inclouen la diversificació de cultius, la creació de noves varietats més eficients en l’ús de recursos, millorar l’ús del sòl per minimitzar l’erosió, millorar el drenatge i millorar la capacitat d’emmagatzematge i aprofitament de l’aigua. Tal com recullen els informes de la FAO, la disponibilitat d’aigua és el factor més important per a l’adaptació de qualsevol cultiu.

Caldrà doncs cercar models de gestió dels recursos existent a cada lloc, que siguin molt eficients en l’ús d’aquests recursos (l’aigua, el sòl, els substrats…), així com la cooperació entre les diferents comunitats agrícoles. El desenvolupament rural sostenible i la capacitat d’adaptació és un camí que resultarà imprescindible per al sosteniment d’aquestes comunitats i les seves respectives cultures. Tot amb una acció decidida des dels estaments de poder i els estats del primer món, d’apostar decididament per un canvi de paradigma en la gestió del medi i dels seus recursos limitats, per tal de frenar i en casos determinats poder revertir la tossuda realitat del canvi climàtic, prioritzant-ne la gestió sostenible i eficient dels recursos i de la preservació del medi de tot el planeta, independentment del model social, de la cultura, de que sigui un espai ric o no, fent de la cooperació tecnològica per a l’agricultura un bé necessari per a tots, per tal de poder donar sortida a les necessitats d’alimentació a nivell global.

Per tal de fer possible aquest món més sostenible, caldran més eines, més recursos i també més coneixements i tecnologies que ens permetin l’adaptació necessària i imprescindible, perquè les comunitats d’arreu del món puguin viure i subsistir de manera sostenible, tot i el canvi climàtic en el que estem immersos. Totes les comunitats del món en el seu conjunt han de tenir la capacitat d’aquesta adaptació per tal que ens en puguem sortir. No hi ha alimentació per a tots sense agricultura i aquesta necessita persones que treballin la terra, amb l’aigua i les tecnologies adients.

Autor: Josep Llop, Antropòleg.

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actualel teu mensual 100% ecològic
Llegir Bio Eco Actual Desembre 2019

Deixa un comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here