L’estratègia F2F, Farm to Fork, (aquí De la Granja a la Taula) es una oportunitat per fer més justes i sostenibles l’alimentació i l’agricultura mitjançant polítiques europees. La producció ecològica és una aposta necessària.

producció ecològica

Producció ecològica mitjançant el Farm to Fork

El 20 de maig, la Comissió Europea va publicar l’estratègia Farm to Fork (F2F). Aquesta estratègia dona una visió per a un sistema alimentari més sostenible, amb la producció i la demanda orgànica entre els seus elements bàsics. Tot i que l’estratègia F2F no és legalment vinculant, moltes de les seves iniciatives i propostes ho són. Algunes propostes establertes a l’estratègia F2F afecten directament la producció i la demanda ecològiques.

Els reptes de la producció ecològica

La Comissió Europea s’ha fixat l’objectiu d’assolir el 25% de les terres agrícoles en agricultura ecològica a la UE el 2030. És important tenir en compte que aquest objectiu és de mitja, i no tots els Estats Membres han d’assolir el 25% de les terres ecològiques al seu territori. La Comissió proposa incentius per impulsar la conversió a producció ecològica mitjançant un augment de la demanda de productes ecològics. Les propostes rellevants en aquest context són:

  • La publicació d’un nou Pla d’Acció Orgànic Europeu (l’actual pla d’acció finalitza el 2020), que hauria de donar suport al desenvolupament del sector ecològic mitjançant la coordinació de polítiques públiques i iniciatives privades o voluntàries en un marc integral, a nivell europeu, a nivell nacional i / o local;
  • Establir criteris mínims obligatoris per a la contractació pública sostenible, que inclouria la compra de productes ecològics;
  • Revisió del programa de promoció de la UE de productes agrícoles i alimentaris per millorar la contribució a la producció i el consum sostenibles. Aquesta acció hauria d’incloure el tancament d’un determinat pressupost per a productes agrícoles ecològics, cosa que no es dona actualment.

Els agricultors necessiten suport de polítiques, suport financer i transferència de coneixement per convertir les seves pràctiques en més sostenibles

Objectiu: el 25% de terra ecològica el 2030

La voluntat política i el marc per transformar el nostre sistema alimentari hi són. No obstant això, per assolir els objectius de l’estratègia, és imprescindible que els fons s’assignin de manera coherent. És fonamental que la propera política agrícola comuna (PAC) reflecteixi les prioritats de l’estratègia F2F. Assolir l’objectiu d’un 25% de terra ecològica el 2030 només serà possible si la PAC es transforma de manera significativa per recompensar millor els agricultors que protegeixen serveis mediambientals i proporcionen béns públics i si la conversió i el manteniment orgànics estan finançats adequadament pels governs nacionals a través de mesures de desenvolupament rural existents o mitjançant mecanismes innovadors com els esquemes ecològics.

És realista aquest objectiu?

La revolució verda dels anys seixanta ha tingut èxit en el sentit que ha conduït la UE cap a un camí de seguretat alimentària –que era el seu principal objectiu– mitjançant la inversió en investigació de cultius, el desenvolupament del mercat i la implementació de polítiques de suport. Tanmateix, la mateixa revolució verda també va causar conseqüències mediambientals negatives, com la degradació del sòl i la contaminació química de l’aire i de l’aigua.

Després d’anys de degradació ambiental, la transició cap a sistemes alimentaris totalment sostenibles i justos s’ha de produir gradualment. No es pot esperar que els actors acostumats a actuar d’una manera canviïn les seves pràctiques d’un dia per l’altre. Els agricultors necessiten suport de polítiques, suport financer i transferència de coneixement per convertir les seves pràctiques en més sostenibles. També s’han d’assegurar de que la inversió que realitzaran és econòmicament viable.

L’objectiu del 25% és realista i permet una transició progressiva cap a un sistema alimentari més sostenible i just

Per a l’agricultura ecològica, augmentar la producció sense augmentar també la demanda seria problemàtic per als operadors ecològics. Un excés d’oferta de productes ecològics reduiria els preus d’aquests productes. Com a tal, és essencial garantir que el suport de les polítiques i el mercat actual i les dinàmiques de conversió es reforcin mútuament per augmentar tant la producció com la demanda.

polítiques de producció ecològica

Tot i que és temptador dir que el 25% de la terra ecològica per al 2030 no és suficient i que hauríem d’arribar al 100% en un termini molt més curt, l’objectiu del 25% és realista i permet una transició progressiva cap a un sistema alimentari més sostenible i just. Com a tal, el moviment orgànic europeu dóna la benvinguda a l’objectiu del 25% de sòl orgànic i treballa per assolir aquest objectiu.

Les accions de IFOAM Organics Europe ho fan possible

IFOAM Organics Europe defensa un sistema alimentari més sostenible en el context de l’estratègia Farm to Fark, tant a títol individual com juntament amb altres ONG amb idees similars.

L’estratègia Farm to Fork ha posicionat lo ecològic com una eina per fer els sistemes alimentaris més sostenibles, concretament demanant un objectiu del 25% de terra ecològica per al 2030. IFOAM Organics Europe ha acollit amb satisfacció l’estratègia Farm to Fork i treballa per aconseguir aquest objectiu específic. Entre d’altres, IFOAM Organics Europe:

  • Contribueix al nou Pla d’Acció Orgànic Europeu;
  • Proporciona aportacions a les negociacions de la PAC, defensant que els plans estratègics de la PAC reflecteixin les ambicions establertes en l’estratègia F2F, especialment quan es tracta d’utilitzar pràctiques orgàniques i agroecològiques i el pressupost associat a les pràctiques ambientals;
  • Promou la promoció de pràctiques orgàniques i agroecològiques en els fòrums d’interessats de la Comissió Europea;
  • Manté contacte regularment amb els seus membres per defensar l’assoliment d’un percentatge just de terres agrícoles segons les pràctiques orgàniques a nivell nacional;
  • Segueix el tema de la contractació pública ecològica i defensa un nivell mínim obligatori de productes produïts de manera sostenible, inclosos els productes orgànics.

Autor: Eduardo Cuoco, Director de IFOAM Organics Europe

 

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2020