Un agroecosistema saludable amb un alt grau de biodiversitat és essencial per a una estratègia exitosa de la cura dels cultius. La conversió a l’agricultura ecològica implica una transformació de tot l’agroecosistema i també una minimització dels inputs externs, com els fertilitzants i els fitosanitaris. Es calcula que el 90% de les terres ecològiques no necessiten tractament amb fitosanitaris, però el seu ús pot ser essencial per a protegir cultius com la fruita, hortalisses o la vinya. La salut dels cultius és clau. D’aquí ve la necessitat de disposar d’un sistema amb un enfocament ecològic per a consolidar la transició ecològica.

salud cultivos
123rf Limited©alicjane. Hortalisses fresques ecològiques

Ús controlat de fitosanitaris

La normativa ecològica europea defineix els principis i les pràctiques que tots els productors han de seguir per a aconseguir i/o mantenir el seu certificat ecològic. Entre aquests hi ha l’ús exclusiu de substàncies registrades com a aptes per a la producció ecològica. No obstant això, a diferència d’algunes substàncies sintètiques, l’ús de fitosanitaris naturals sovint es troba amb traves durant el procés de registre: moltes d’elles no són autoritzades o triguen anys a rebre llum verda.

El sistema d’autorització de fitosanitaris no està adaptat a les substancies naturals

En el seu informeLa cura de la salut de les plantes en l’agricultura ecològica. El paper de les substàncies naturals en l’enfocament d’un sistema basat en la biodiversitat’ , IFOAM Organics Europe destaca els reptes principals als quals s’enfronten els fitosanitaris naturals.

Sistemes d’autorització complexos i no adaptats

El primer dels reptes és fer front a un sistema d’autorització que no està adaptat a les substàncies naturals. Aquestes solen tenir una composició més complexa i un rang d’aplicació més ampli que les substàncies sintètiques, la qual cosa dificulta la identificació i la caracterització individual de cadascun dels seus actius botànics, que poden arribar a ser centenars. Per això, tot i tractar-se de substàncies ja presents en l’entorn natural, poden sorgir dificultats tècniques per a adaptar els criteris de registre i, en conseqüència, posar en risc la seva autorització.

Per a afegir una nova substància al cens autoritzat per a la producció ecològica, la proposta es tramita a la Comissió Europea que, assessorada pel Grup d’Experts independents per a l’assessorament Tècnic sobre la Producció Ecològica (EGTOP, per les seves sigles en anglès), decideix incloure-les o no en el Reglament Ecològic de la UE. Però aquest procés d’aprovació en dues fases es pot allargar durant anys. L’extracte d’all, per exemple, es va proposar com a fitosanitari l’any 2009 i no va ser fins al 2018 que es va incloure formalment en el Reglament.

El finançament públic es converteix en una peça clau per a generar les dades necessàries per al registre de les substàncies naturals d’interès públic

Falta de recursos econòmics i acadèmics

Una altra problemàtica que destaca IFOAM és que falten experts en substàncies naturals i agricultura ecològica en els organismes d’autorització i gestió de riscos nacionals i de la UE, per la qual cosa expressa: «És urgent la contractació i els programes de formació a tots els nivells per a contribuir a aquesta mena de coneixements». Al seu torn, el registre de totes aquestes substàncies requereix temps i diners, per la qual cosa el finançament públic es converteix en una peça clau per a generar les dades necessàries per al registre de les substàncies naturals d’interès públic, que segons l’organització, tenen una rendibilitat baixa.

salud cultivos
123rf Limited©gillespaire. Poble de França que rebutja els fitosanitaris i ho denuncia a l’entrada

Com millorar el sistema?

Les estratègies «De la Granja a la Taula» i «Biodiversitat» proposen augmentar la superfície ecològica fins al 25% i reduir l’ús dels plaguicides químics a la meitat per a l’any 2030. Són objectius ambiciosos, però poden fer-se realitat si es fa autocrítica i es tenen en compte factors clau, com la salut dels cultius.

Millorar la disponibilitat de les substàncies naturals amb un enfocament ecològic és clau per a la transició ecològica

Per tal d’aconseguir la meta, IFOAM ofereix algunes recomanacions polítiques. La principal: fer que l’enfocament ecològic de la biodiversitat sigui la base de totes les estratègies de cura dels cultius. «La protecció i l’augment de la biodiversitat han de ser la base dels nous enfocaments en la cura de la salut de les plantes i una prioritat en les polítiques públiques, per a preservar els fonaments ecològics i permetre la seva adopció generalitzada», defensa l’organització en el seu informe. Això passa, explica, per garantir la plena contribució de la PAC a la reconversió de la producció ecològica, propiciar una millora vegetal ecològica i garantir un accés just dels productors al mercat de llavors de la UE, així com promocionar l’ús de plaguicides menys perjudicials per l’entorn i destinar recursos a la recerca participativa (a escala nacional i europea) i l’autorització dels fitosanitaris ecològics.

Millorar la disponibilitat de les substàncies naturals

D’altra banda, proposa millorar la disponibilitat de les substàncies naturals d‘acord amb l’enfocament ecològic de la salut vegetal. En aquest sentit, afirma, la creació d’una nova categoria per a les substàncies naturals en el Reglament 1107/2009 podria facilitar els procediments d’aprovació d’aquests fitosanitaris i ampliar els coneixements dels experts, tant sobre les substàncies naturals com sobre l’agricultura ecològica en general. «Establir les substàncies naturals com a categoria garantirà que només les substàncies naturals necessàries i segures per als agricultors, els consumidors i el medi ambient s’obrin pas en els mercats de la UE», explica IFOAM. Alhora, proposa permetre sol·licituds comunes de registre.

«El sector ecològic està preparat per a fer-ho», encoratja IFOAM Organics Europe, que insta a posar les idees en ordre per a desenvolupar una política integral i efectiva cap a la transició ecològica.

Autora: Ariadna Coma, Periodista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Abril 2022


me>