Durant dècades, el terme «agricultura regenerativa» va existir en gran mesura als marges del debat sobre l’alimentació sostenible. Però en els últims anys s’ha catapultat al cor d’aquest debat.

agricultura regenerativa
123rfLimited©3djuice

Fundamental en la transició sostenible

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient diu que l’agricultura regenerativa serà fonamental en la transició cap a l’alimentació i l’agricultura sostenibles, mentre que l’EASAC, el grup assessor científic independent d’Europa, creu que és capaç d’una «transformació massiva».

Aleshores, què significa el ràpid ascens de l’agricultura regenerativa per a l’agricultura ecològica? Intuïtivament, sembla que hauria de ser un avantatge per a l’ecològic, sobretot perquè l’ecològic en si és intrínsecament regeneratiu. Però alguns destacats comentaristes ecològics demanen precaució per no adoptar de manera acrítica un terme que temen que pugui complicar el missatge ecològic. Altres adverteixen que l’agricultura regenerativa s’està remodelant ràpidament per adaptar-se a les prioritats de les empreses multinacionals i és una forma de rentat verd (greenwashing).

Temps d’acceleració

En els últims anys, l’impuls del moviment de l’agricultura regenerativa s’ha accelerat ràpidament. A més d’alimentar-se a nivell polític, algunes de les principals empreses alimentàries del món estan adoptant idees regeneradores. Nestlé, Cargill, McDonald’s, PepsiCo, Danone i Unilever es troben entre les principals empreses que ara s’han compromès a obtenir una part de la producció mitjançant enfocaments regeneratius.

Un dels aspectes més discutits de l’agricultura regenerativa és l’ús de pesticides i fertilitzants químics

Com que moltes d’aquestes empreses operen a una escala gegant, aquí hi ha potencial per fer una contribució important a les pràctiques agrícoles sostenibles. Però hi ha un gran problema, i encara no resolt, amb l’agricultura regenerativa: no hi ha una definició universalment consensuada de què és.

En el sentit més ampli, l’agricultura regenerativa és un sistema d’agricultura que té com a objectiu millorar els recursos que usa en lloc d’esgotar-los o destruir-los, posant la salut del sòl al centre de les pràctiques agrícoles. Tot i que moltes de les tècniques que empra s’utilitzen en l’agricultura ecològica (rotació de cultius, ús de cultius de cobertura, conreu reduït i aplicació de compost, per exemple), a la pràctica, l’agricultura regenerativa pot significar coses molt diferents per a diferents persones. I això fa que estigui al punt per a l’apropiació indeguda.

agricultura regenerativa
123rfLimited©rastudio

Negoci com sempre?

Un dels aspectes més discutits de l’agricultura regenerativa és l’ús de pesticides i fertilitzants químics. Tot i que hi ha una ambició dins del moviment regeneratiu de reduir l’ús d’inputs químics, en realitat els agricultors convencionals que utilitzen un enfocament regeneratiu sovint depenen molt dels herbicides. Parlant amb la revista Civil Eats, Kendra Klein, científica sènior d’Amics de la Terra dels EUA, va advertir que empreses com Bayer (propietari de Monsanto) i Syngenta estan «utilitzant un llenguatge regeneratiu per oferir cobertura per continuar una forma d’agricultura molt intensiva en us de recursos, d’energia i amb gasos d’efecte hibernacle».

Les actituds envers l’agricultura regenerativa dins del sector ecològic varien àmpliament. El comentarista ecològic holandès, Ronald Van Marlen, ho critica obertament. Creu que l’agricultura regenerativa ja ha estat segrestada de manera integral pels interessos de l’agroindústria. Diu que és ingenu que el sector ecològic parli de construir ponts amb multinacionals de la indústria alimentària i química.

La debat canviant

Però recentment, ha sorgit una visió més pragmàtica. En un debat, l’any passat, organitzat per la Soil Association, es va preguntar als panelistes sobre com hauria de respondre el moviment ecològic a la popularitat del pensament regeneratiu. Martin Sawyer, director general de Soil Association Certification, va dir que el regeneratiu era «clarament part del nou llenguatge que està sorgint» i que la Soil Association volia ajudar «a tenir un debat més informat sobre el total de l’agroecologia i l’espai regeneratiu i donar-li forma». Clare McDermott, directora de desenvolupament empresarial de la Soil Association, va afegir: «L’únic sistema certificat legalment, en termes d’agroecologia i enfocaments regeneratius, és ecològic. L’ecològic és regenerador. Per tant, depèn de nosaltres mostrar a la gent com l’ecològic ofereix resultats regeneratius».

Les actituds envers l’agricultura regenerativa dins del sector ecològic varien àmpliament

El membre de la junta mundial d’IFOAM, Paul Holmbeck, diu que és important fer la distinció entre els enfocaments genuïnament regeneratius i el que és essencialment una distracció de màrqueting. Diu: «tot i que aplaudeixo qualsevol millora en l’agricultura industrial, l’ús de regeneratius en el reenvasat de l’agricultura industrial s’està descontrolant. És fa dur veure els pioners i innovadors de l’agricultura regenerativa amb els seus incansables esforços cooptats pels interessos de la química i l’agroindústria refent la seva imatge».

Tot i que alguns continuen argumentant que l’enfocament s’hauria de centrar en la promoció dels estàndards ecològics existents, en lloc de crear esquemes de “ecològics plus”, com ara el certificat ecològic regeneratiu als EUA, altres veuen una oportunitat per a col·laboracions positives. L’especialista en estàndards ecològics Sara Compson, diu que l’ecològic i el regeneratiu «tenen la mateixa estrella polar i que les seves visions agradables per tots dos es poden aconseguir millor reconeixent les seves sinergies i trobant maneres intel·ligents de col·laborar entre ells».

Evidència del món real

Durant la redacció d’aquest article, Unilever va anunciar un nou fons de 100 milions d’euros per donar suport a projectes que acceleren la transició a l’agricultura regenerativa. A la qual cosa, Paul Holmbeck va respondre: «Bé, podríeu començar ajudant els agricultors a passar a l’agricultura ecològica. Té objectius idèntics i moltes de les mateixes pràctiques».

Potser, doncs, l’oportunitat real de l’ecològic en la pressa global cap a l’agricultura regenerativa és aquesta: explicar una història més convincent i urgent sobre com l’ecològic ofereix resultats regeneratius de manera integral, amb dècades d’evidència real per demostrar-ho.

Autor: Jim Manson, Periodista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Juliol 2022