Els antioxidants són indispensables per a la salut. L’àcid alfa lipoic és un poderós antioxidant que fabrica el nostre cos i al qual se li fa força cas en els últims anys. El seu potencial terapèutic és enorme pels beneficis que mostra en el tractament de diferents malalties i per la seva gran capacitat de frenar l’envelliment.

Àcid alfa lipoic
123rfLimited©designua

L’àcid alfa lipoic, o ALA, és un àcid gras que de forma natural es produeix dins dels mitocondris de les cèl·lules dels animals i vegetals, i que està present en totes les cèl· lules de l’organisme humà. Aquest àcid té capacitat de dissoldre’s tant en aigua com en greix, el que li permet actuar en totes i cadascuna de les cèl· lules i teixits del cos. La propietat de ser hidrosoluble i liposoluble li confereix un poder antioxidant sense igual, ja que pot intervenir per tot el cos. La majoria dels antioxidants són solubles en aigua o en greix, el que limita la seva capacitat d’acció.

L’àcid alfa lipoic té una funció primordial en el metabolisme energètic. Hi juga un paper fonamental, facilitant el procés de conversió de la glucosa en energia. El mitocondri el produeix i participa en el cicle de Krebs ajudant als enzims a la producció d’energia. Una altra de les seves funcions és col·laborar en la regulació de la glucosa en sang. Està demostrada la seva capacitat per controlar els nivells de glucosa en persones amb diabetis tipus 2. La seva acció millora la sensibilitat a la insulina, l’absorció de la glucosa i redueix els símptomes de la neuropatia perifèrica que causa aquesta malaltia. Així mateix, afavoreix la regulació dels triglicèrids i el colesterol, i participa en el bon funcionament del fetge i el ronyó.

Els radicals lliures són un dels factors més perjudicials per a la integritat i funcionalitat de les cèl·lules i els teixits

Com a antioxidant és únic. És un dels més potents que hi ha combatent l’estrès oxidatiu i els seus efectes nocius. L’àcid alfa lipoic és un element fonamental en el sistema de defensa de l’organisme. La seva acció antioxidant contraresta les conseqüències dels radicals lliures i redueix els danys que produeixen en els processos cel·lulars de l’organisme.

Els radicals lliures, o espècies reactives d’oxigen, es generen en el procés d’oxidació cel·lular. Es formen per la reducció de l’oxigen a superòxid, hidroxil i peròxid d’hidrogen, o de l’òxid nítric a peroxinitril. Els radicals lliures són un dels factors més perjudicials per a la integritat i funcionalitat de les cèl·lules i els teixits. L’acció d’ALA no es limita a bloquejar-los i impedir els seus danys, sinó que també ajuda a regenerar altres antioxidants indispensables per a l’organisme, com són la vitamina C, la vitamina E i el glutatió.

ácido alfa lipoico
123rfLimited©peopleimages12. Les pastanagues són riques en àcid alfa lipoic

Els danys que causen els radicals lliures en l’organisme són diversos. Produeixen mutacions cel·lulars, desenvolupen malalties cròniques com cardiopaties, malalties neurovegetatives com la malaltia de Parkinson o la d’Alzheimer, o malalties degeneratives com el càncer. Les propietats antioxidants de l’àcid alfa lipoic es relacionen amb una menor inflamació i una millor funció nerviosa, impedeixen els danys sobre l’ADN i ajuden a alentir el procés d’envelliment. El tractament amb ALA redueix significativament els nivells de proteïna C reactiva (PCR), marcador d’inflamació crònica relacionada amb malalties com la diabetis i el càncer. La seva potent acció antioxidant ajuda a reduir l’estrès oxidatiu, que és una de les principals causes de cardiopaties i de malalties neurovegetatives. Actua millorant la salut del cervell. Manté la funció cerebral i impedeix el deteriorament de les neurones, corregeix la pèrdua de memòria i retarda la progressió de les malalties neurovegetatives i degeneratives del cervell i del sistema nerviós.

L’àcid alfa lipoic és un aliat indispensable per als esportistes. L’activitat esportiva, la realització d’exercici físic, produeix un augment de radicals lliures en l’organisme. El nostre cos pateix una fatiga per estrès oxidatiu. Per evitar el dany per exposició a radicals lliures és necessari eliminar-los de forma immediata, impedint així que es produeixi fatiga muscular crònica. ALA contribueix al creixement i manteniment de la massa muscular, millorant el rendiment esportiu en general.

La potent acció antioxidant del ALA ajuda a reduir l’estrès oxidatiu, que és una de les principals causes de cardiopaties i de malalties neurovegetatives

L’àcid alfa lipoic es troba en els aliments en molt baixa concentració. Cal incorporar a la dieta aliments rics en ALA que garanteixin la quantitat òptima d’aquest àcid per realitzar la seva activitat antioxidant. Per exercir bé aquesta acció cal que no es donin mancances. Amb nivells baixos d’ALA, l’àcid gras porta a terme les funcions fisiològiques, però no actua com a antioxidant.

Aquest àcid el trobem en molts aliments. Està present en verdures de fulla verda com espinacs i bledes, en crucíferes com el bròquil, cols de Brussel·les i coliflor. Els tubercles com names i patates contenen petites quantitats d’àcid alfa lipoic. La pastanaga, remolatxa, tomàquet, llavors de lli, de soja, olis vegetals, llevat de cervesa, germen de blat i segó d’arròs són font d’ALA.

La quantitat d’àcid alfa lipoic útil en l’organisme va disminuint conforme envellim. A mesura que passen els anys els nivells d’ALA es redueixen progressivament. Per aquesta raó és recomanable complementar la dieta diària. La suplementació garanteix frenar el procés d’envelliment, protegir la salut del cervell i del sistema nerviós, i arribar en bona forma a una edat avançada

Autor: Raúl Martínez, Dietista-nutricionista, biòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Maig 2023