Si observem el gran recorregut de la història evolutiva de la nostra espècie, l’ésser humà ha estat molt poc temps en contacte amb aliments modificats genèticament, que continguessin ingredients químics i/o pesticides. Consumir-los comporta que el nostre organisme hagi d’esforçar-se per identificar i eliminar substàncies que no està adaptat per reconèixer i que, a més, li produeixen un efecte tòxic. Realment, el nostre cos ha evolucionat alimentant-se amb aliments naturals propis de la terra, els quals té capacitat per reconèixer.

Com l’alimentació ecològica
©Bio Eco Actual

És cert que, en les darreres dècades, l’alimentació industrial ha guanyat molt de pes a la nostra societat, fet que ha impulsat l’aparició de malalties metabòliques com la hipertensió o la diabetis mellitus tipus 2, patologies cada vegada més presents a una edat més primerenca. No obstant això, el nombre de persones que estan decidint canviar la seva manera d’alimentar-se, apostant per una alimentació ecològica rica en vegetals, està augmentant notòriament. Els beneficis de consumir ecològic són amplis i variats i cada persona decideix consumir-ne per diferents motius, escollint aquells que li són de valor personal.

Quins són els avantatges de l’alimentació ecològica pels quals hi ha un increment de les persones que aposten per ella?

La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient: cada vegada tenim més informació de les repercussions, tant positives com negatives, que tenen els aliments que comprem. Els vegetals d’agricultura convencional estan tractats amb productes químics per evitar la proliferació de microorganismes patògens i allargar la seva conservació. Aquesta pràctica no és gratuïta pel nostre planeta, els pesticides i els fertilitzants sintètics que s’afegeixen als conreus i les collites acaben acumulant-se als sòls i contaminant les aigües. A més, l’agricultura extensiva contribueix a l’empobriment de la terra, disminuint-ne la varietat microbiana i la quantitat de nutrients, de manera que els aliments que consumim cada vegada són més pobres nutricionalment. Apostar per vegetals ecològics és una bona alternativa ja que evitem tots els efectes perjudicials esmentats anteriorment.

Com l’alimentació ecològica
©Bio Eco Actual

La disponibilitat i l’accessibilitat dels aliments ecològics: així com fa uns anys era complicat accedir a aliments d’agricultura ecològica, actualment la comercialització d’aquests va en augment, fent que estiguin a l’abast de més persones. A més, per diferents motius, cada vegada hi ha més demanda. Aquest fet contribueix al creixement del nombre de parades de mercat i botigues que aposten per vendre aliments ecològics. Tanmateix, l’augment de la venda d’aquests aliments participa a que també se’n regulin els preus, sent cada vegada més assequibles per un major volum de població. Fins i tot, ja hi ha escoles que aposten per aquest tipus d’aliments als seus menjadors escolars.

La confiança en la qualitat dels productes amb etiqueta ecològica: L’Eurofulla és el certificat dels productes ecològics representat per un logotip en forma de fulla, creat i validat dins de la Unió Europea. Aquest segell certifica que el producte ha estat tractat amb les normes específiques de producció ecològica i garanteix que un 95% dels ingredients són de procedència ecològica, que l’aliment ha passat per un sistema de control oficial, que procedeix directament del productor o del transformador, que el producte es presenta en un envàs vàlid i que no conté ingredients modificats genèticament (OMG). Això fa que les persones puguin identificar més còmodament quins són els productes alimentaris de procedència ecològica i això en facilita el seu consum.

Donar suport a l’agricultura local i als petits productors: la població consumidora d’aliments ecològics generalment no només busca que aquests siguin de procedència ecològica, sinó també que provinguin del mateix territori, evitant en la mesura del possible productes que hagin estat transportats des d’altres països o llargues distàncies. Consumir de proximitat té molts beneficis: s’enriqueix l’economia local, es redueixen els costos econòmics i ambientals, hi ha un contacte més proper amb l’agricultor, es conserven i protegeixen espècies autòctones i hi ha més facilitat per comprar el fruit al seu punt de maduració.

Eurohoja
L’Eurofulla és el segell de certificació vàlid a tota Europa que garantitza que un aliment és ecològic.

Augment de la preocupació per la salut i el benestar: cada vegada hi ha més persones que volen realitzar un canvi d’hàbits per sentir-se més saludables i energètiques. Una alimentació rica en fruites i verdures ecològiques és un dels pilars bàsics per preservar la nostra salut.

Canvis en la legislació i les polítiques de sostenibilitat: la crisi climàtica està a l’ordre del dia i és necessari que els governs implementin lleis que ajudin a mitigar els seus efectes. És per això que cada vegada és més necessària la promoció de l’agricultura ecològica per part de les institucions, així com la regulació o prohibició de certes pràctiques clarament perjudicials de l’agricultura convencional. A mesura que vagin sorgint polítiques que afavoreixin l’agricultura ecològica és possible que el nombre de persones que consumeixin aquests aliments s’incrementi.

Autora: Jordina Bargas, Dietista i Infermera

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Novembre 2023