Molts estem d’acord que l’agricultura ecològica és millor, tant pel medi ambient com per nosaltres. Tot i això, no és una opció encara assequible per a tothom i encara hi ha qui es pregunta si realment val la pena. Un interessant estudi de revisió recent, realitzat per investigadors suecs, compara la producció convencional versus l’ecològica i posa sobre la taula les implicacions per a la nostra salut del consum dels aliments segons aquest criteri.

salut alimentació
123rfLimited©macor. Medint els nivells de radiació de les madueixes.

Agricultura convencional vs ecològica

Actualment, el desenvolupament d’aliments sostenibles és un objectiu clar a llarg termini i, a nivell global i europeu es considera una gran prioritat. El repte és gestionar els sistemes agrícoles d’una manera diferent perquè l’impacte en el medi ambient i en nosaltres mateixos sigui el menor possible, assegurant la salut, el benestar animal, la seguretat alimentària i la sostenibilitat mediambiental. S’utilitza el terme de convencional per fer referència al tipus predominant de producció intensiva a la Unió Europea, en què normalment hi ha un ús elevat de fertilitzants minerals i pesticides sintètics a l’agricultura i també un ús de pinsos concentrats produïts mitjançant mètodes no ecològics en la ramaderia. Al contrari, en el cas de la producció ecològica parlem d’un sistema que està d’acord amb la normativa europea que regula l’ús de fertilitzants naturals com l’adob de corral i verd, la prevenció i el control de plagues mitjançant mètodes i productes no químics i també l’accés dels animals a l’aire lliure i a pastura fresca.

Els residus de pesticides en aliments convencionals són la font d’exposició humana principal

Ús de pesticides en l’agricultura bio

A l’agricultura ecològica l’ús de pesticides està restringit, mentre que els residus d’aquests compostos químics en aliments convencionals són la font d’exposició humana principal. Hi ha estudis que posen de manifest que aquests pesticides tenen efectes adversos en el desenvolupament cognitiu dels nens en els nivells actuals d’exposició, però aquestes dades encara no s’han aplicat a les avaluacions de risc oficials. Malauradament, l’evidència epidemiològica que vincula l’exposició a pesticides i els efectes en la salut humana encara no és prou fiable per tenir-la en compte en l’avaluació de riscos realitzada per les agències reguladores. De tota manera, a Europa, l’EFSA (European Food Safety Authority) s’encarrega de la revisió i l’avaluació de les substàncies actives utilitzades en productes fitosanitaris. Aquesta tasca la duu a terme la Unitat de Plaguicides de l’EFSA seguint allò establert a la legislació i els mètodes científics més actuals. L’EFSA exerceix la seva tasca en estreta col·laboració amb experts científics dels estats membres. A nivell legislatiu, la Comissió Europea ha desenvolupat un nou reglament que ja ha entrat en vigor des de l’1 de gener d’aquest any i que pretén garantir el creixement del sector, la competència lleial entre pagesos, evitar el frau i mantenir la confiança dels consumidors. En aquest marc legal es preveu una simplificació d’algunes normes de producció i de processos de certificació especialment per a petits agricultors i també es preveuen estratègies per reduir el risc de contaminació accidental dels cultius ecològics per plaguicides.

salud alimentación ecológica
123rfLimited©rh2010

Baix risc de malalties

Altres dades interessants suggereixen que el consum d’aliments ecològics pot reduir el risc de malalties al·lèrgiques, el sobrepès i l’obesitat, però aquesta evidència encara no és concloent ja que potser poden estar influenciant altres factors com el fet que els consumidors d’aliments orgànics tenen estils de vida més saludables en general. No obstant això, estudis en animals sí que aporten dades més clares que el consum d’aliments convencionals versus ecològics té un clar impacte en el creixement i el desenvolupament.

La presència d’antibiòtics en productes d’origen animal convencional contribueix a la problemàtica de la resistència bacteriana a aquests fàrmacs

Les diferències en la composició nutricional entre els aliments de cultiu ecològic i convencionals són limitades. Diversos estudis han analitzat la diferència entre el contingut vitamínic, per exemple, en vitamina C, i quan es revisen totes aquestes dades no s’arriben a observar diferències significatives. No obstant això, sí que s’observa un contingut més gran de compostos fenòlics en fruites i verdures ecològiques. Els fenols no es consideren nutrients essencials, però sí que tenen un important paper en la prevenció de malalties cardiovasculars, neurodegeneratives i fins i tot de càncer. No obstant això, encara que aquesta diferència observada és modesta, sembla que l’evidència no és encara suficient per concloure que l’ecològic tingui més efectes positius per a la salut humana versus el convencional. Els productes lactis eco i potser també les carns podrien tenir un major contingut en greixos saludables de tipus omega-3 en comparació. amb productes convencionals. Tot i això, aquestes diferències són petites i no tenen tant impacte en la salut humana com sí que ho té la presència d’antibiòtics en productes d’origen animal convencionals que contribueixen a la problemàtica de la resistència bacteriana a aquests fàrmacs. També hi ha informació quant al contingut d’alguns metalls tòxics. S’ha comprovat que els cereals eco tenen menys contingut en cadmi, un metall que és tòxic per als ronyons, pot desmineralitzar els ossos i és cancerigen. El cadmi és naturalment present als sòls, però també s’hi afegeix mitjançant l’ús d’alguns fertilitzants que el contenen. Això també té a veure amb la riquesa dels sòls. Per a altres metalls tòxics com el plom, mercuri i arsènic, sembla que no hi ha diferències entre cultius ecològics i convencionals.

Les dades demostren que la producció d’aliments ecològics té diversos efectes beneficiosos i potencials per a la salut humana i que la seva aplicació més àmplia respecte a la producció convencional seria totalment recomanable. S’espera un desenvolupament més gran del sector eco també pel fet que la nova normativa i les estratègies a Europa donen suport a aquest major desenvolupament.

Font: Mie, A., Andersen, H.R., Gunnarsson, S. et al. Human health implications of organic food and organic agricultura: a comprehensive review. Environ Health 16, 111 (2017). https://doi.org/10.1186/s12940-017-0315-4

Autora: Laura I. Arranz, Dra. Farmacèutica Dietista–Nutricionista

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Març 2022