La zeolita és filla del foc i de l’aigua. Mineral d’origen volcànic, la zeolita es forma a partir de cendres volcàniques que es dipositen en llacs d’aigua salada. Per efecte del medi alcalí les cendres s’alteren i cristal·litzen formant una estructura reticular de propietats úniques.

zeolita
123rfLimited©hiperdino

Propietats de la zeolita

Es crea una estructura cristal·lina microporosa amb forma de gàbia de silicats d’alumini alcalí hidratats, que té una peculiaritat, posseeix càrrega superficial negativa. Aquesta propietat li permet adherir elements i molècules amb càrrega positiva, cations com cadmi, mercuri, níquel o arsènic, alliberant al seu torn minerals saludables per al cos, com sodi, potassi, calci, zinc, manganès o magnesi. La zeolita actua com un tamís molecular, s’uneix a ions, molècules i metalls pesants, als quals captura, alliberant elements i substàncies beneficioses per a l’organisme.

Les propietats de l’estructura porosa de la zeolita li permeten una gran varietat d’aplicacions. S’usa en processos d’adsorció de gasos i de líquids, com tamís molecular, com a intercanviador de cations i en processos de catàlisi de reaccions químiques. I és la versatilitat de la zeolita la que possibilita la seva aplicació en medicina. Els seus efectes positius sobre la salut s’observen sobre diferents òrgans i sistemes. La investigació clínica ha demostrat la seva utilitat en processos de desintoxicació de metalls pesants i toxines del cos, té activitat antioxidant, augmenta els nivells de minerals i oligoelements, manté el microbioma intestinal saludable i influeix positivament en l’estat de la microbiota de l’intestí. És molt eficaç detenint hemorràgies, tallant el sagnat incontrolat, ja que és un coadjuvant potent de la coagulació.

La zeolita actua com un tamís molecular: captura ions, molècules i metalls pesants, alliberant elements i substàncies beneficioses per a l’organisme

La capacitat de la zeolita per adsorbir substàncies nocives en el tracte gastrointestinal la fa molt eficaç eliminant els productes de rebuig metabòlic, els metalls pesants, els tòxics naturals, els compostos orgànics i les substàncies radioactives. Té alta afinitat per l’amoníac, molt útil en l’eliminació d’aquest producte final del metabolisme de les proteïnes. Elimina els metalls com cadmi, alumini, arsènic, plom i mercuri. Es mostra efectiu bloquejant les toxines fúngiques. Elimina nitrats del cos a través de la femta i redueix els seus efectes sistèmics negatius. Actua com a antioxidant, capturant i bloquejant espècies d’oxigen reactiu, com ions d’oxigen, radicals lliures i peròxids tant orgànics com inorgànics.

Autor: Raúl Martínez, Dietista-Nutricionista, Biòleg

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Octubre 2022