La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, un nivell elevat de biodiversitat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i sobre producció que responen a la demanda, de cada cop més consumidors, de productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Alguns dels aliments ecològics són productes transformats que segons la normativa actual han de complir alguns requisits de formulació i producció que inclouen exigències concretes sobre les substàncies que s’hi afegeixen per donar sabor.

Aromas
123rfLimited©hmzphotostory. Macarrons francesos

El sector de l’agricultura ecològica s’ha desenvolupat ràpidament a la Unió Europea en els darrers anys, no només pel que fa a la superfície utilitzada, sinó també pel que fa al nombre global d’explotacions i operadors alimentaris ecològics registrats. Atesa l’evolució del mercat i de la demanda i les expectatives dels consumidors, la Comissió Europea va considerar que el marc jurídic que regulava la producció ecològica a Europa s’havia d’actualitzar i, per tant, el Reglament 834/2007 va ser derogat i substituït per la nova normativa, el Reglament 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics. Aquest reglament s’aplica des del gener del 2022, un any després del previst per una pròrroga concedida per la Unió Europea a causa de la crisi de la pandèmia de Covid-19 per facilitar-ne la implementació.

La Comissió Europea va considerar que el marc jurídic que regulava la producció ecològica a Europa s’havia d’actualitzar

Aquest nou Reglament 2018/848 inclou requisits com una nova i més àmplia llista de productes que estan subjectes a aquesta norma, lleugers canvis a l’etiquetatge i nous requeriments en l’ús de saboritzants o aromes en els aliments ecològics preparats. Fins ara, segons la normativa de l’any 2007, tota aroma natural es podia utilitzar en productes ecològics, sense que haguessin de complir uns requisits concrets. No obstant això, al nou Reglament d’aliments ecològics s’indica que s’ha de complir amb la normativa sobre aromes i determinats ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats als aliments, el Reglament 1334/2008, quant a aromes naturals. Aquest reglament d’aromes va ser posterior al Reglament 834/2007, per això en aquesta normativa antiga ja derogada d’aliments ecològics no se’n recollien els requisits.

aromas
123rfLimited©antonioguillem. Barreta de cereals amb mal gust

El Reglament actual d’aliments ecològics, a l’article 30, diu que els aliments transformats poden utilitzar en la seva denominació de venda i llista d’ingredients algun dels termes ecològic, biològic, orgànic (o les seves abreviatures) si:

  • Els aliments transformats compleixen les normes de producció que estableix aquest Reglament;
  • Almenys el 95% dels ingredients agrícoles del producte en pes són ecològics;
  • I en el cas de les aromes, únicament per a les substàncies aromatitzants naturals i preparats aromatitzants naturals etiquetats complint amb l’article 16, apartats 2, 3 i 4, del Reglament 1334/2008 i sempre que tots els seus components aromatitzants i els portadors de components aromatitzants de l’aroma de què es tracti siguin ecològics.

Amb la normativa anterior de productes ecològics, les aromes naturals no tenien cap requisit específic a complir

I el Reglament 1334/2008 en aquest article i apartats indica uns requisits específics per a aquestes substàncies per a la utilització del terme «natural» i s’ha de complir que:

  • El terme «natural» només es pot utilitzar per designar una aroma si la part aromatitzant es compon únicament de preparats aromatitzants o substàncies aromatitzants naturals.
  • El terme «substància aromatitzant natural» només es pot utilitzar per a les aromes en què la part aromatitzant conté exclusivament substàncies aromatitzants naturals.
  • El terme «natural» només es pot utilitzar en combinació amb la referència a un aliment, categoria d’aliments o font d’aromes animal o vegetal si la part aromatitzant s’ha obtingut totalment o almenys en un 95% (en pes) a partir del material de base de què es tracti.

Per exemple, si s’utilitza una aroma natural de llimona o de cítrics, cal garantir que almenys un 95% en pes d’aquesta substància aromatitzant és d’origen natural, en aquest cas, de llimones o fruites cítriques.

Així, amb la normativa anterior de productes ecològics, les aromes naturals no tenien cap requisit específic a complir i, per tant, podien utilitzar-se sense una garantia de quin era el percentatge de base natural per obtenir aquesta aroma.

Tot i això, en l’actualitat, l’ús de les aromes en productes ecològics rau en el fet que la normativa ara exigeix l’ús de substàncies naturals ecològiques que compleixin la normativa del 2008 quant als requisits per a l’ús del terme «natural».

Autora: Laura I. Arranz, Doctora en Nutrició, farmacèutica i dietista-nutricionista | www.dietalogica.com

Subscriu-te a la Newsletter i rep cada mes Bio Eco Actual gratis al teu correu

Bio Eco Actual, el teu mensual 100% ecològic
Llegir
Bio Eco Actual Maig 2023